Straż Graniczna Karpacki Oddział Straży Granicznej
Informacja o miejscach przekraczania granicy polsko - słowackiej w terytorialnym zasięgu KaOSG w sytuacji tymczasowego przywrócenia kontroli granicznej na granicach wewnętrznych. - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Informacja o miejscach przekraczania granicy polsko - słowackiej w terytorialnym zasięgu KaOSG w sytuacji tymczasowego przywrócenia kontroli granicznej na granicach wewnętrznych.

Krystian Koziołek
28.06.2016

Od 21 czerwca br. obowiązuje rozporządzenie MSWiA z 1 czerwca 2016 r. w sprawie przywrócenia tymczasowo kontroli granicznej osób przekraczających granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną (Dz.U. z 2016 r., poz. 840)

Przewiduje ono, że w okresie od dnia 4 lipca 2016 r. do dnia 2 sierpnia 2016 r. przywraca się tymczasowo kontrolę graniczną osób przekraczających granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną.


Kontrolę graniczną osób, zgodnie z ww. rozporządzeniem, przywraca się tymczasowo:

1) na granicy państwowej z Republiką Czeską;

2) na granicy państwowej z Republiką Federalną Niemiec;

3) na granicy państwowej z Republiką Litewską;

4) na granicy państwowej z Republiką Słowacką;

5) w portach morskich stanowiących granicę wewnętrzną w rozumieniu kodeksu granicznego Schengen;

6) w portach lotniczych stanowiących granicę wewnętrzną w rozumieniu kodeksu granicznego Schengen (w odniesieniu do KaOSG, jest to port lotniczy w Krakowie – Balicach).
 

Rozporządzenie wskazuje przejścia graniczne, rodzaj ruchu dozwolonego przez te przejścia i czas ich otwarcia oraz zasięg terytorialny przejść granicznych.
 

Na odcinku granicy państwowej z Republiką Słowacką wskazano 60 takich przejść granicznych, przy czym w terytorialnym zasięgu Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu pozostaje 35 przejść granicznych, w których dozwolone będzie przekraczanie granicy państwowej w okresie od 4 lipca do 2 sierpnia 2016 r.
 

Są to przejścia graniczne w miejscowościach:

 1. Konieczna
 2. Wysowa – Zdrój – Regetovka
 3. Blechnarka
 4. Wysowa – Zdrój – Cigel’ka
 5. Muszynka
 6. Muszyna – Plaveč
 7. Leluchów
 8. Muszyna – Legnava
 9. Żegiestów – Sulin (zn. gr. II/33/4)
 10. Wierchomla
 11. Piwniczna – Zdrój – Mnišek nad Popradom
 12. Piwniczna
 13. Piwowarówka
 14. Eliaszówka
 15. Jaworki – Litmanowá
 16.  Jaworki – Stránany
 17. Szlachtowa
 18. Szczawnica – Lesnica (zn. gr. II/91)
 19. Szczawnica – Lesnica (zn. gr. II/94)
 20. Sromowce Niżne
 21. Sromowce Wyżne
 22. Niedzica
 23. Kacwin
 24. Łapszanka
 25. Jurgów
 26. Łysa Polana
 27. Rysy
 28. Góra Magura
 29. Chochołów
 30. Chochołów (zn. gr. III/1)
 31. Chyżne
 32. Winiarczykówka
 33. Przywarówka
 34. Babia Góra
 35. Zawoja – Czatoża.

Zakres przywracanej kontroli granicznej, zgodnie z przepisami rozporządzenia, będzie dostosowany odpowiednio do stopnia zagrożenia porządku publicznego lub bezpieczeństwa państwa w związku z organizacją Szczytu Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w RP w Warszawie, wizytą Jego Świątobliwości Papieża Franciszka w RP oraz Światowych Dni Młodzieży – Kraków 2016.
 

Tymczasowa kontrola Graniczna realizowana będzie w oparciu o patrole Straży Granicznej, wykorzystujące mobilne terminale do kontroli granicznej oraz pojazdy specjalistyczne (tzw. Schengenbusy), które są wyposażone w specjalistyczny sprzęt i dostęp do baz danych, umożliwiających przeprowadzenie kontroli granicznej poza przejściem granicznym.
 

Wszystkie osoby powinny być przygotowane na konieczność posiadania i okazywania odpowiednich dokumentów uprawniających do przekraczania granicy i pobytu na terytorium RP.
 

W przypadku obywateli RP i innych Państw z tzw. Strefy Schengen, w razie kontroli granicznej, należy okazać dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo (paszport albo dowód osobisty).
 

Przekroczenie granicy państwowej wbrew przepisom jest wykroczeniem wskazanym w art. 49 a Kodeksu wykroczeń, niemniej jednak w przypadku ujawnienia osób, które przekroczyły granicę państwową wbrew przepisom, w szczególności poza wyznaczonymi przejściami granicznymi (np.  może to dotyczyć osób uprawiających turystykę, sporty, rolników itp.), a nie wystąpiły negatywne okoliczności związane z Szczytem NATO i ŚDM, rozważane będzie w pierwszej kolejności zastosowanie środków, o których mowa w art. 41 Kodeksu wykroczeń (tj. pouczenie, zwrócenie uwagi, ostrzeżenie lub zastosowanie innych środków oddziaływania wychowawczego).

 

do góry