Straż Graniczna Karpacki Oddział Straży Granicznej
Spotkanie szefa MSWiA z funkcjonariuszami z Małopolski - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Spotkanie szefa MSWiA z funkcjonariuszami z Małopolski

Justyna Drożdż
12.04.2018

W środę (11 kwietnia br.) szef MSWiA uczestniczył w odprawie z szefami służb oraz komendantami z województwa małopolskiego.

Minister Joachim Brudziński wysłuchał w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie sprawozdań komendantów wojewódzkich Policji, Państwowej Straży Pożarnej oraz komendanta Karpackiego Oddziału Straży Granicznej na temat działań służb w 2017 roku oraz planów na rok 2018. Szefowie wojewódzkich formacji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo przedstawili ministrowi stan realizacji Programu Modernizacji Służb Mundurowych. Jest to już kolejne spotkanie szefa MSWiA z funkcjonariuszami służącymi w regionach. Minister osobiście ma możliwość porozmawiać z policjantami, strażakami oraz strażnikami granicznymi, zapoznać się z problemami oraz specyfiką pracy w danym regionie Polski.

Minister zapewnił zebranych o kontynuowaniu działań wzmacniających potencjał służb. Trwa realizacja Programu Modernizacji. – W tym procesie modernizacji, przywracania atrybutów państwa polskiego jakim jest polska Policja, Państwowa Straż Pożarna i Straż Graniczna, nie będziemy się cofać – zapewnił szef MSWiA.

– Dobrze wyposażone służby muszą też być należycie opłacane. Już za kilka tygodni, od 1 maja, wielu funkcjonariuszy, tych najmniej zarabiających i nowo przyjętych do służby, otrzyma podwyżki wynagrodzeń – przypomniał minister. Obecnie trwa proces stopniowego podwyższania wynagrodzeń funkcjonariuszy i pracowników cywilnych w formacjach podległych MSWiA. Pierwsza podwyżka wynagrodzeń nastąpiła już od 1 stycznia 2017 r. Od 1 maja br. kolejne podwyżki otrzyma ponad 110 tys. policjantów, strażaków, strażników granicznych oraz funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa. Wzrost uposażenia obejmie najmniej zarabiających i nowo przyjętych. Kolejne podwyżki – dla wszystkich funkcjonariuszy, a także pracowników cywilnych służb zaplanowano od 1 stycznia 2019 r.

W naradzie wzięli udział m.in.: gen. bryg. SG Tomasz Praga - Komendant Główny Straży Granicznej gen. brygadier Leszek Suski - Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, nadinsp. Jan Lach -Zastępca Komendanta Głównego Policji, Piotr Ćwik - Wojewoda Małopolski oraz komendanci służb mundurowych z Małopolski, a wśród nich Komendant Karpackiego Oddziału SG ppłk SG Stanisław Laciuga, komendanci Placówek podległych KaOSG oraz przedstawiciele Komendy Oddziału i Biura Spraw Wewnętrznych SG.

Strażnicy graniczni zapewniają bezpieczeństwo

W terytorialnym zasięgu działania Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu znajdują się województwa małopolskie oraz świętokrzyskie. Oddział ten został zlikwidowany w 2013 r. i odtworzony w 2016 r. Służy w nim 738 funkcjonariuszy.

W 2017 r. strażnicy graniczni przechwycili m.in. kontrabandę o wartości ponad 5,1 mln zł, w tym narkotyków na szacowaną kwotę 3,8 mln zł oraz wyrobów tytoniowych na niemal 1 mln zł. W ostatnim czasie funkcjonariusze Karpackiego Oddziału SG, wspólnie z Centralnym Biurem Śledczym Policji zlikwidowali m.in. zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się produkcją, przemytem i handlem narkotyków. Zatrzymano 17 osób powiązanych ze środowiskiem pseudokibiców. Podejrzewa się ich o wprowadzenie na polski rynek ponad 15 ton marihuany i 300 kg amfetaminy o szacunkowej wartości ponad 250 ml zł.

Zakupy sprzętu i modernizacja infrastruktury 

W ramach Programu Modernizacji Karpacki Oddział SG kupił w 2017 roku flotę transportową – 17 pojazdów, w tym samochody osobowe i terenowe, a także uzbrojenie i wyposażenie (m.in. kamizelki kuloodporne, karabinki Mini-Beryl, lornetki). Pieniądze zostały także przeznaczone na sprzęt łączności i informatyki.

Jeśli chodzi o inwestycje infrastrukturalne, to w ramach Programu Modernizacji zaplanowano gruntowną modernizację trzech budynków w Komendzie Oddziału w Nowym Sączu – koszt prac to 38 mln zł. Realizowana będzie również kompleksowa przebudowa placówki SG w Tarnowie (koszt 4,41 mln zł).

Tekst i zdjęcia: MSWiA, KaOSG.

do góry