Straż Graniczna Karpacki Oddział Straży Granicznej
Odprawa roczna w Placówce SG w Kielcach - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Odprawa roczna w Placówce SG w Kielcach

Justyna Drożdż
12.04.2018

Podsumowanie wykonywania zadań przez funkcjonariuszy Placówki oraz wyznaczenie kierunków dalszej działalności, to wiodące tematy dzisiejszej odprawy rocznej, jaka odbyła się w Placówce Karpackiego Oddziału SG w Kielcach.

W trakcie odprawy, Komendant Placówki SG w Kielcach – mjr SG Grzegorz Otręba, przedstawił Komendantowi Karpackiego Oddziału SG – ppłk. SG Stanisławowi Laciudze, efekty działań funkcjonariuszy z Kielc w roku 2017, z podziałem na poszczególne piony.

Poza omówieniem spraw bieżących, związanych z funkcjonowaniem Placówki, wyznaczono również priorytety działalności służbowej w roku 2018.

 

 

do góry