Straż Graniczna Karpacki Oddział Straży Granicznej
Funkcjonariusze PSG w Krakowie - Balicach oraz Wydziału Zabezpieczenia Działań KaOSG zaangażowani w zabezpieczanie Marszu Żywych - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Funkcjonariusze PSG w Krakowie - Balicach oraz Wydziału Zabezpieczenia Działań KaOSG zaangażowani w zabezpieczanie Marszu Żywych

Justyna Drożdż
13.04.2018

Tegoroczny Marsz Żywych w Oświęcimiu odbył się 12 kwietnia. W przemarszu uczestniczyli m.in. Ocaleni z Zagłady oraz prezydent Polski Andrzej Duda i prezydent Izraela Reuwen Riwlin, jak również Polacy i Żydzi z kilkudziesięciu krajów z całego świata. Tegoroczny Marsz odbył się po raz 30.

        Dla funkcjonariuszy Karpackiego Oddziału Straży Granicznej to czas zwiększonej mobilizacji i wytężonej pracy.

      W dniach 11-12 kwietnia 2018 r. funkcjonariusze Wydziału Zabezpieczenia Działań KaOSG uczestniczyli w  działaniach specjalnych – bojowych oraz minersko-pirotechnicznych związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa osobom kategorii V.I.P., uczestniczącym w Marszu Żywych.

     Natomiast funkcjonariusze Placówki SG w Krakowie-Balicach zapewniali bezpieczeństwo uczestnikom spotkania podczas odpraw granicznych, na terenie terminala i wokół niego oraz zabezpieczając statki powietrzne i płytę lotniska.

Aż 46 funkcjonariuszy PSG w Krakowie – Balicach, w tym 3 przewodników psów służbowych z psami oraz 2 radiometrystów zabezpieczało przyloty i odloty uczestników Marszu Żywych, m.in. prezydentów RP i Izraela wraz z oficjalnymi delegacjami.

Ogółem dokonano zabezpieczenia 6 przylotów/odlotów statków powietrznych, wykorzystując przy tym 6 pojazdów służbowych PSG oraz specjalistyczny sprzęt  do kontroli pirotechnicznej.       

Dodatkowo podczas działań  funkcjonariusze z Balic sprawdzili pirotechnicznie: 61 pojazdów wchodzących w skład kolumn specjalnych, 50 pojazdów technicznych obsługi naziemnej samolotów, drogę startową, drogi kołowania, rejon bazowania samolotów,  3-krotnie saloniki VIP oraz zabezpieczano płytę lotniska.

 

 

 

do góry