Straż Graniczna Karpacki Oddział Straży Granicznej
9 cudzoziemców musi wrócić na Ukrainę - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

9 cudzoziemców musi wrócić na Ukrainę

Justyna Drożdż
08.06.2018

7 czerwca, w wyniku przeprowadzonych działań, funkcjonariusze PSG w Krakowie-Balicach, ujawnili 9 obywateli Ukrainy – 7 z nich pracowało niezgodnie z przepisami, a 2 nielegalnie przebywało na terytorium RP.

Tylko w jednej z podkrakowskich miejscowości w wyniku kontroli legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców oraz powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom, zatrzymanych zostało 7 obywateli Ukrainy. Ustalono, że wszyscy zatrzymani podczas kontroli mężczyźni przyjechali do Polski legalnie, na podstawie paszportów biometrycznych. Kilkanaście dni temu cudzoziemcy podjęli niezgodnie z przepisami prawa pracę przy budowie osiedla domków jednorodzinnych, nie posiadając żadnych zezwoleń na pracę w Polsce, ani innych umów o pracę.  Ich pracodawca – obywatel RP – również złamał przepisy prawa, zatrudniając cudzoziemców, którzy nie posiadali odpowiednich zezwoleń na pracę oraz nie zadbał o zawarcie z nimi umów o pracę lub umów cywilnoprawnych w wymaganej prawem formie.

Wszyscy nielegalnie pracujący lub przebywający nielegalnie w Polsce obywatele Ukrainy otrzymali decyzje o zobowiązaniu do powrotu, połączone z czasowym zakazem wjazdu do RP.  Nieuczciwemu pracodawcy, za nielegalne zatrudnienie obcokrajowców grozi  wysoka kara grzywny. 

 

 

do góry