Straż Graniczna Karpacki Oddział Straży Granicznej
Nie tędy droga … - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Nie tędy droga …

Michał Tokarczyk
05.11.2018

Obywatel Ukrainy przebywał na terenie Czech ponad 15 lat, z czego 10 lat odwoływał się od wydanych wobec niego negatywnych decyzji pobytowych. Gdy jego pobyt przestał być legalny, musiał opuścić kraj naszych południowych sąsiadów. Zapomniał jednak, że nie mógł podróżować przez Polskę.

40-letni obywatel Ukrainy przebywał w Czechach nieustannie od ponad 15 lat. Legalność pobytu mężczyzny stwierdzały kolejno wydawane czeskie wizy oraz karta pobytu. Gdy w 2008 roku jego karta pobytu straciła ważność, złożył wniosek o wydanie kolejnego zezwolenia na pobyt, które zostało rozpatrzone odmownie. Od tego czasu przez 7 lat pozostawał na terenie Czech, wykorzystując wszystkie możliwości odwoławcze. Gdy w 2015 roku droga odwoławcza została wyczerpana, cudzoziemiec złożył wniosek o ochronę międzynarodową, który ostatecznie został negatywnie rozpatrzony w 2018 roku.

Po zakończeniu procedury związanej z udzieleniem ochrony międzynarodowej, cudzoziemiec  otrzymał nakaz opuszczenia kraju oraz powrotu na Ukrainę. W jego paszporcie wklejony został stosowny dokument, na podstawie którego musiał wrócić na Ukrainę.

Dokument ten nie uprawniał jednak cudzoziemca do wjazdu oraz pobytu na terenie Polski. Mężczyzna  został zatrzymany w powiecie tarnowskim podczas przeprowadzania kontroli legalności pobytu wśród pasażerów autobusu relacji Czechy – Ukraina. Za naruszenie przepisów pobytowych, Komendant Placówki SG w Tarnowie wydał wobec cudzoziemca decyzję administracyjną zobowiązującą do opuszczenia Polski. Na obywatela Ukrainy nałożony również został 6 - miesięczny zakaz ponownego wjazdu do Polski oraz pozostałych krajów strefy Schengen.

 

 

  • Paszport obywatela Ukrainy
    Paszport obywatela Ukrainy
do góry