Straż Graniczna Karpacki Oddział Straży Granicznej
Odsiedział wyrok … teraz opuści Polskę - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Odsiedział wyrok … teraz opuści Polskę

Justyna Drożdż
08.11.2018

Obywatel Ukrainy wczoraj opuścił mury Zakładu Karnego w Trzebini. Odbywał karę 6 miesięcy pozbawiania wolności za posiadanie środków odurzających. Gdy wyszedł na wolność skontrolowali go funkcjonariusze z Placówki SG w Zakopanem.

W wyniku przeprowadzonej kontroli legalności pobytu okazało się, że cudzoziemiec wjechał do Polski na podstawie paszportu biometrycznego oraz wizy. Jednak w trakcie odbywania kary pozbawienia wolności przekroczył dopuszczalny czas pobytu na terytorium RP. W związku z powyższym jego pobyt na terenie Polski stał się nielegalny.

Za naruszenie przepisów pobytowych wobec mężczyzny została wydana decyzja o zobowiązaniu cudzoziemca do opuszczenia Polski. Ponadto Ukrainiec został objęty rocznym zakazem ponownego wjazdu do wszystkich krajów strefy Schengen.

 

  • Odsiedział wyrok … teraz opuści Polskę
    Odsiedział wyrok … teraz opuści Polskę

 

do góry