Straż Graniczna Karpacki Oddział Straży Granicznej
Troje ob. Ukrainy zobowiązanych do powrotu - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Troje ob. Ukrainy zobowiązanych do powrotu

Justyna Drożdż
07.01.2019

6 stycznia rano funkcjonariusze PSG w Tarnowie w ramach kontroli legalności pobytu cudzoziemców na terytorium RP, realizując czynności służbowe w jednym z pociągów, zatrzymali obywatela Ukrainy.

Mężczyzna wjechał ostatni raz legalnie na terytorium państw obszaru Schengen na początku grudnia 2018 r. - na podstawie ważnego paszportu biometrycznego. W okresie ostatnich 180 dni przebywał w Polsce lub na terytorium Państw obszaru Schengen 98 dni, tym samym przekroczył dopuszczalny 90 dniowy okres pobytu w ruchu bezwizowym o 8 dni. Komendant PSG w Tarnowie decyzją zobowiązał cudzoziemca do powrotu z 6 - miesięcznym zakazem wjazdu na terytorium RP i innych państw obszaru Schengen. Ponadto obywatel Ukrainy, został ukarany mandatem karnym gotówkowym w wysokości 300,00 zł.

Nieco później również funkcjonariusze SG z Tarnowa, poddali kontroli autokar, w  którym zatrzymali obywatelkę Ukrainy. Zgodnie z posiadaną wizą, kobieta miała podjąć pracę w Polsce. Nie zrobiła tego - co więcej - nie skontaktowała się nawet  z właścicielem firmy z województwa łódzkiego, którego dane widniały na zezwoleniu na pracę cudzoziemca na terytorium RP. W czasie pobytu w Polsce kobieta podejmowała się dorywczych prac, polegających na sprzątaniu w prywatnych domach, nie potrafiła jednak podać adresów tych miejsc, ani też nie posiadała żadnych umów o pracę. W chwili kontroli cudzoziemka wracała do miejsca zamieszkania na Ukrainę. W związku z tym Komendant PSG w Tarnowie wydał stosowne decyzje: o cofnięciu wizy oraz o zobowiązaniu cudzoziemki do powrotu z rocznym zakazem wjazdu na terytorium państw strefy Schengen.

W południe funkcjonariusze Grupy Zamiejscowej w Rabce - Zdroju PSG w Zakopanem, podczas kontroli autokaru relacji międzynarodowej w m. Chyżne przeprowadzili kontrolę legalności pobytu, w trakcie której zatrzymali 1 ob. Ukrainy. Cudzoziemiec nie posiadał żadnych dokumentów, które mogłyby potwierdzić legalne zatrudnienie na terytorium Polski, a co za tym idzie potwierdzić cel i warunki planowanego pobytu. Obywatel Ukrainy po otrzymaniu wizy na pracę w Polsce, pojechał do Rumunii, by tam odwiedzić swojego znajomego. Następnego dnia  wjechał do strefy Schengen przez Węgry i udał się do stolicy Polski. Po przyjedzie do Warszawy, znalazł pracę, która bardziej odpowiadała mu pod względem zarobkowym. W związku z tym, że mężczyzna przebywał na terytorium RP niezgodnie z przepisami dotyczącymi warunków wjazdu i pobytu na terytorium RP, Komendant PSG w Zakopanem wydał decyzję o cofnięciu wizy oraz decyzję o zobowiązaniu do powrotu, z zakazem ponownego wjazdu na terytorium Schengen przez okres 6 miesięcy.

 

 

 

do góry