Straż Graniczna Karpacki Oddział Straży Granicznej
Marokańczyk i Egipcjanin zatrzymani przez PSG w Kielcach - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Marokańczyk i Egipcjanin zatrzymani przez PSG w Kielcach

Justyna Drożdż
09.01.2019

7 stycznia br. funkcjonariusze Placówki SG w Kielcach dokonali zatrzymania dwóch cudzoziemców, wobec których istnieje uzasadnione podejrzenie, iż są tzw. „turystami pobytowymi”.

Najpierw w wyniku przeprowadzonej kontroli legalności pobytu w Skarżysku-Kamiennej został zatrzymany pierwszy cudzoziemiec - obywatel Maroka. Mężczyzna ostatni raz wjechał do strefy Schengen przez PG Tarifa w Hiszpanii na początku października ubiegłego roku. Cudzoziemiec posiadał ważną prawie do końca marca 2019 r. hiszpańską wizę, wydaną w celu turystycznym. Do Polski przyleciał z Hiszpanii w połowie października 2018 r. Po 10 dniach przyjechał do Polski a  5 listopada złożył wniosek do Wojewody Świętokrzyskiego o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy na terytorium RP, w związku z zamiarem podjęcia pracy.

Drugi z mężczyzn – ob. Egiptu został zatrzymany w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach. 33-latek ostatni raz wjechał do strefy Schengen przez PG Helsinki - Vantaa w Finlandii pod koniec listopada ubiegłego roku. Cudzoziemiec posiadał ważną do początku grudnia 2018 r. fińską wizę Schengen  wydaną również w  celu turystycznym.  W Hiszpanii przebywał tylko jeden dzień. Do Polski Egipcjanin przyjechał 26 listopada, a 3 grudnia złożył wniosek do Wojewody Świętokrzyskiego o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy na terytorium RP, w związku z zamiarem podjęcia pracy.

Obydwaj cudzoziemcy przekazali funkcjonariuszom, że krajem docelowym ich pobytu od początku była Polska. Chcieli  złożyć wnioski pobytowe w Polsce i pracować w naszym kraju. Biorąc pod uwagę, że cudzoziemcy posiadali wizy Schengen wydane w celu turystycznym; mężczyźni krótkotrwale przebywali w państwach wydających wizy, w których co do zasady powinien być realizowany cel; obcokrajowcy nie realizowali celu, dla którego wizy zostały wydane, funkcjonariusze z PSG w Kielcach stwierdzili, iż charakter pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z art. 302 ust. 1 pkt 15 ustawy o cudzoziemcach jest odmienny od deklarowanego.

W związku z powyższym Komendant PSG w Kielcach wydał – względem  każdego z obcokrajowców decyzję o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu, określając w nich zakaz wjazdu na terytorium RP i innych państw obszaru Schengen przez okres 6 miesięcy.

 

 

 

do góry