Straż Graniczna Karpacki Oddział Straży Granicznej
Z nieważną kartą pobytu od ponad 4 lat - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Z nieważną kartą pobytu od ponad 4 lat

Justyna Drożdż
06.02.2019

5 lutego 2019 r. funkcjonariusze Karpackiego Oddziału SG z Placówki SG w Kielcach na terenie dworca PKS ujawnili obywatela Stanów Zjednoczonych. Mężczyzna okazał do kontroli ważny paszport amerykański oraz polską kartę pobytu, która utraciła ważność w czerwcu 2014 r.

Zgodnie z porozumieniem pomiędzy Rządem RP, a Rządem Stanów Zjednoczonych w sprawie zniesienia wiz dla obywateli USA - obywatel USA może przebywać na terytorium RP bez wizy przez okres nieprzekraczający 90 dni. Amerykanin nie okazał żadnych innych dokumentów uprawniających go do wjazdu i pobytu na terytorium RP.

Mężczyznę zatrzymano oraz wydano wobec niego decyzję administracyjną o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu - w związku z tym, że nie opuścił terytorium RP po wykorzystaniu dopuszczalnego okresu jego pobytu na terytorium wszystkich, lub niektórych państw Schengen, do którego był uprawniony bez konieczności posiadania wizy.

Jednocześnie wobec cudzoziemca orzeczono o zakazie ponownego wjazdu na terytorium RP i innych państw obszaru Schengen przez okres 6 miesięcy. Na ob. USA  nałożono mandat karny gotówkowy - z uwagi na przebywanie na terytorium RP bez tytułu prawnego. Po zakończeniu czynności służbowych mężczyznę zwolniono, celem wykonania decyzji.

do góry