Straż Graniczna Karpacki Oddział Straży Granicznej
Zatrzymani nielegalni migranci z Afganistanu i Pakistanu - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Zatrzymani nielegalni migranci z Afganistanu i Pakistanu

Justyna Drożdż
11.02.2019

Funkcjonariusze KaOSG z Placówki SG w Tarnowie we współdziałaniu z policjantami z KP Bukowno, zatrzymali dwóch mężczyzn. Jeden z nich podawał się za obywatela Afganistanu, a drugi Pakistanu. Mężczyźni dostali się na terytorium Polski nielegalnie, przekraczając granicę państwa ukryci w naczepie samochodu ciężarowego.

Jak oświadczyli cudzoziemcy, przekroczyli oni granicę RP w byłym drogowym przejściu granicznym w m. Cieszyn. Wbrew obowiązującym przepisom wjechali z Czech do Polski, używając podstępu polegającego na ukryciu w naczepie samochodu ciężarowego.

Migranci zostali ujawnieni przez kierowcę (ob. Macedonii), podczas rozładunku towaru w m. Bukowno. Ciężarówką przewożona była ruda cynku z Macedonii przez Serbię, Węgry, Czechy do Polski. Kierujący pojazdem został przesłuchany w charakterze świadka, jak oświadczył nie był świadomy, że przewozi nielegalnych migrantów.   

Zatrzymani cudzoziemcy nie posiadali przy sobie żadnych dokumentów podróży, ani wiz. Mężczyznom przedstawiono zarzuty związane z przekroczeniem granicy państwowej wbrew przepisom, używając podstępu, nie posiadając dokumentów uprawniających do przekroczenia granicy RP, tj. o przestępstwo z art. 18 § 1 w związku z art. 264 § 2 kk.

25-letni ob. Afganistanu oraz 22-letni ob. Pakistanu przyznali się do zarzucanych im czynów oraz poddali się dobrowolnie karze.  

W związku z tym, że młodszy z cudzoziemców zarejestrowany był na terenie Bułgarii, Komendant PSG w Tarnowie wystąpił z wnioskiem do miejscowego Sądu Rejonowego o umieszczenie ob. Pakistanu w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Białymstoku, gdzie cudzoziemiec będzie oczekiwał na  przekazanie do Bułgarii, w ramach rozporządzenia Dublin III.   

Natomiast  ob. Afganistanu na podstawie art. 6 ust. 2 umowy pomiędzy Rządem Rzeczpospolitej Polskiej i Rządem Republiki Czeskiej o przekazaniu osób w trybie readmisji uproszczonej, został przekazany funkcjonariuszom czeskiej policji.

 

 

 

 

do góry