Straż Graniczna Karpacki Oddział Straży Granicznej
Kolejny zatrzymany w sprawie legalizacji pobytu cudzoziemców - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Kolejny zatrzymany w sprawie legalizacji pobytu cudzoziemców

Michał Tokarczyk
06.05.2019

Kolejne zatrzymanie członka międzynarodowej grupy przestępczej, organizującej obywatelom państw trzecich przekraczanie granicy państwowej RP wbrew przepisom.

W dniu 25.04.2019 r. funkcjonariusze Placówki SG w Kielcach zatrzymali kolejną osobę działającą w zorganizowanej grupie przestępczej organizującej obywatelom państw trzecich przekraczanie granicy państwowej RP wbrew przepisom, ułatwiającej pobyt cudzoziemcom na terytorium Polski wbrew przepisom oraz fałszującej dokumenty.

Ze wstępnych wyliczeń wynika, że członkowie grupy za pomoc 1430 cudzoziemcom mogli zarobić co najmniej 286 tys. złotych.

Przypomnijmy, grupa przestępcza działała na terenie całego województwa świętokrzyskiego,  zajmowała się sprowadzaniem i legalizacją pobytu w Polsce głównie obywateli Ukrainy i Białorusi. Według śledczych, nawet 1430 cudzoziemców mogło przebywać na terenie naszego kraju wbrew przepisom.

Mechanizm działania grupy polegał na organizowaniu cudzoziemcom dokumentów, pozwalających im na ubieganie w polskich placówkach konsularnych na Ukrainie i Białorusi wiz pobytowych uprawniających do wjazdu i pobytu w strefie Schengen oraz uzyskiwaniu od Wojewody Świętokrzyskiego zezwoleń na pobyt czasowy w Polsce. Członkowie grupy reprezentowali także cudzoziemców w prowadzonych postępowaniach administracyjnych.

Zatrzymany w dniu 25.04.2019 r. obywatel Ukrainy ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości  przez dłuższy czas na terenie Niemiec oraz Holandii. Jak ustalili śledczy, od około tygodnia  przebywał w Polsce, ukrywając się w kuszetce samochodu ciężarowego znajdującego się na jednym z parkingów samochodowych województwa świętokrzyskiego, gdzie mieszkał i spał.  

W dniu 26.04.2019 r. na podstawie zebranego materiału dowodowego i na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy w Kielcach zastosował w stosunku do podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

Zarzucane podejrzanemu przestępstwa zagrożone są karą do 8 lat pozbawienia wolności.

Sprawa ma charakter rozwojowy, niewykluczone są kolejne zatrzymania.

 

  • Kolejny zatrzymany w sprawie legalizacji pobytu cudzoziemców
    Kolejny zatrzymany w sprawie legalizacji pobytu cudzoziemców
do góry