Straż Graniczna Karpacki Oddział Straży Granicznej
Kilkudziesięciu cudzoziemców zatrudnionych nielegalnie - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Kilkudziesięciu cudzoziemców zatrudnionych nielegalnie

Michał Tokarczyk
16.01.2020

64 cudzoziemców wykonywało nielegalnie prace w przetwórstwie mięsnym na terenie powiatu kieleckiego.

Funkcjonariusze z Placówki SG w Kielcach zakończyli wczoraj kontrolę legalności zatrudnienia, na terenie jednego z zakładów przetwórstwa mięsnego w powiecie kieleckim. Kontrolą objęto 80 cudzoziemców – wszyscy to obywatele Ukrainy.

Okazało się, że agencja pośrednictwa pracy z Łodzi, która skierowała do pracy cudzoziemców, aż w 64 przypadkach złamała przepisy dotyczące zatrudniania cudzoziemców w Polsce .

Obywatele Ukrainy w większości przypadków pracowali bez umów o pracę. Liczne również były przypadki wykonywania pracy niezgodnie z zezwoleniem na pracę oraz całkowitego braku zezwoleń na wykonywanie pracy przez cudzoziemców.

Nielegalnie zatrudnieni obywatele Ukrainy, którzy byli obecni podczas kontroli zostali pouczeni. Nie zachodziły wobec nich przesłanki do wydania decyzji zobowiązujących do opuszczenia Polski i krajów strefy Schengen. Natomiast w stosunku do nieuczciwego pracodawcy (agencji pracy z Łodzi) skierowany zostanie wniosek do sądu o ukaranie. Za zatrudnianie cudzoziemców wbrew przepisom przewidziana jest kara grzywny nawet do 30 tys. złotych (art. 120 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy).

 

 

  • Kilkudziesięciu cudzoziemców zatrudnionych nielegalnie
    Kilkudziesięciu cudzoziemców zatrudnionych nielegalnie
do góry