Straż Graniczna Karpacki Oddział Straży Granicznej
Nie pomogła zmiana danych … - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Nie pomogła zmiana danych …

Justyna Drożdż
06.02.2020

We wtorek rano na podkrakowskim lotnisku do odprawy paszportowej na kierunku wjazdowym do Polski (lot z Lwowa) zgłosił się obywatel Ukrainy. Cudzoziemiec, znakomicie posługujący się językiem polskim i deklarujący przyjazd do Polski w celu podjęcia pracy, próbował podstępem przekroczyć granicę, zmieniwszy wcześniej dokument paszportowy i niektóre zawarte w nim dane.

W trakcie szczegółowej weryfikacji funkcjonariusze Placówki SG z Krakowa –Balic ustalili, że cudzoziemiec zmienił swoje nazwisko podczas wymiany dokumentu paszportowego. Obywatel Ukrainy był świadomy, że jego poprzednie dane personalne od kilku lat figurowały w dostępnych bazach Straży Granicznej,  jako osoby objętej zakazem wjazdu na terytorium RP i innych państw obszaru Schengen - obowiązującym do lipca 2021 r.

Po zakończeniu sprawdzeń,  Komendant Placówki SG w Krakowie-Balicach wydał 27 – letniemu mężczyźnie decyzję o odmowie wjazdu. Jednocześnie obywatelowi Ukrainy unieważniono posiadaną wizę krajową z prawem do pracy.  

Z uwagi na fakt, iż natychmiastowy powrót mężczyzny do kraju pochodzenia nie był możliwy, cudzoziemcowi wydano decyzję nakazującą przebywanie w pomieszczeniach służbowych Placówki SG w Krakowie Balicach.

Cudzoziemiec odleciał samolotem rejsowym do Kijowa następnego dnia tj. 5 lutego br. wieczorem.

  • Nie pomogła zmiana danych …
    Nie pomogła zmiana danych …

 

do góry