Straż Graniczna Karpacki Oddział Straży Granicznej
Nielegalna wycieczka do Polski - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Nielegalna wycieczka do Polski

Justyna Drożdż
14.04.2020

Funkcjonariusz Placówki Straży Granicznej w Tarnowie podczas wspólnego patrolu z żołnierzami 16 Batalionu Powietrznodesantowego z Krakowa ujawnili 2 cudzoziemców, którzy wbrew przepisom przekroczyli granicę państwową z Republiki Słowacji do Polski.

Do zdarzenia doszło przed południem w niedzielę wielkanocną, kiedy to funkcjonariusze  wykonywali czynności służbowe w ramach zabezpieczenia granicy państwowej w związku z tymczasowym przywróceniem kontroli granicznej.

Cudzoziemcy ujawnieni zostali w rejonie znaku granicznego I/214/7 znajdującego się w m. Konieczna. Byli to dwaj mężczyźni, obywatele Słowacji w wieku 37 i 48 lat. Słowacy lasem przeszli z Republiki Słowacji do Polski. Oświadczyli, że przekroczyli granicę państwową poza wyznaczonym przejściem granicznym, gdyż wybrali się na wycieczkę krajoznawczą, by zobaczyć przygraniczny cmentarz wojskowy.

Natychmiast po ujawnieniu przez patrol zdarzenia, na miejsce zostali wezwani strażacy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gorlicach, w celu przeprowadzenia kontroli sanitarnej mężczyzn.

Wobec cudzoziemców zastosowano sankcje karne za nielegalne przekroczenie granicy z RS do RP (z art. 49a § 1 kodeksu wykroczeń). Dodatkowo obu mężczyzn pouczono o zasadach przekraczania granicy RP.

Późnym popołudniem w rejonie przejścia granicznego Barwinek - Vysny Komarnik cudzoziemców przekazano stronie słowackiej, zostaną oni również objęci 14-dniową kwarantanną na terytorium Republiki Słowacji.

Przypominamy, że w związku z przywróconą tymczasowo kontrolą graniczną przekraczanie granicy z Republiką Słowacji możliwe jest obecnie wyłącznie w dwóch wyznaczonych do tego miejscach. W województwie małopolskim jest to przejście drogowe Chyżne-Trstena, a w województwie podkarpackim Barwinek- Vysny Komarnik.

 

do góry