Straż Graniczna Karpacki Oddział Straży Granicznej
KOMUNIKAT - osoby, które mieszkają w Polsce lub kraju sąsiednim i pracują lub uczą się po drugiej stronie granicy są zwolnione z 14-dniowej kwarantanny. - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

KOMUNIKAT - osoby, które mieszkają w Polsce lub kraju sąsiednim i pracują lub uczą się po drugiej stronie granicy są zwolnione z 14-dniowej kwarantanny.

Michał Tokarczyk
05.05.2020

Od 4 maja br. nie ma obowiązkowej kwarantanny po przekroczeniu granicy RP stanowiącej granicę wewnętrzną tj. z Niemcami, Czechami, Słowacją i Litwą oraz ze Szwecją i Danią w celach zawodowych, służbowych czy zarobkowych albo w celu pobierania nauki przez uczniów i studentów w Polsce lub państwie sąsiadującym.

Brak kwarantanny nie dotyczy osób wykonujących zawód medyczny w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej  i osób wykonujących czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w ośrodkach pomocy społecznej w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Przekroczenie granicy w celach zawodowych, służbowych, zarobkowych albo w celu nauki w RP lub państwie sąsiadującym należy udokumentować funkcjonariuszowi Straży Granicznej podczas kontroli na granicy.

 

 

do góry