Straż Graniczna Karpacki Oddział Straży Granicznej
Chciał wjechać do kraju na podstawie paszportu PRL - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Chciał wjechać do kraju na podstawie paszportu PRL

Justyna Drożdż
29.07.2020

Dzisiaj tj. 29 lipca podczas odprawy granicznej pasażerów lotu czarterowego z Chicago na lotnisku w Krakowie-Balicach zatrzymano 12 polskich paszportów, które utraciły ważność czasową.

Spośród odebranych dokumentów, szczególną uwagę funkcjonariuszy Straży Granicznej zwrócił paszport Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej serii RA, wydany w roku 1992 w Chicago. Jego posiadacz, podróżujący wraz z żoną - obywatelką Polski, nie tylko nie posiadał innego polskiego dokumentu, ale również jego dane nie znajdowały się w systemie PESEL, przez co wystąpił problem z ustaleniem polskiego obywatelstwa.

Ostatecznie, w aktach Urzędu Stanu Cywilnego odnaleziono wpis o  zawarciu przez mężczyznę związku małżeńskiego i pasażerowi zezwolono na przekroczenie granicy na podstawie właściwych przepisów.

Mężczyzna został ponadto poinformowany o konieczności złożenia wniosku o potwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego do Wojewody Mazowieckiego,  a następnie na jego podstawie, do wyrobienia nowego dokumentu paszportowego.

Pozostałe osoby, którym odebrano paszporty, po potwierdzeniu w bazie PESEL tożsamości i obywatelstwa, otrzymały stosowne zaświadczenia i zostały pouczone o konieczności złożenia wniosków o wydanie nowych dokumentów paszportowych.

 

 • Chciał wjechać do kraju na podstawie paszportu PRL
  Chciał wjechać do kraju na podstawie paszportu PRL

 

 

 • Chciał wjechać do kraju na podstawie paszportu PRL
  Chciał wjechać do kraju na podstawie paszportu PRL

 

 

 • Chciał wjechać do kraju na podstawie paszportu PRL
  Chciał wjechać do kraju na podstawie paszportu PRL

 

 

 • Chciał wjechać do kraju na podstawie paszportu PRL
  Chciał wjechać do kraju na podstawie paszportu PRL

 

do góry