Straż Graniczna Karpacki Oddział Straży Granicznej
Złamał prawo – opuści RP - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Złamał prawo – opuści RP

Justyna Drożdż
19.01.2021

Wczoraj rano w Myślenicach, funkcjonariusze Placówki SG w Zakopanem zatrzymali obywatela Ukrainy. Pobyt cudzoziemca na terytorium RP był niezgodny z przepisami dotyczącymi warunków wjazdu i pobytu na terytorium RP. Dane mężczyzny widniały w jednym z systemów SG, jako osoby niepożądanej w kraju.

Ukrainiec został skazany wcześniej na karę grzywny w wysokości 1 000 zł za posiadanie środków odurzających lub substancji psychotropowych, czym naruszył art. 62 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. W konsekwencji tego, dane cudzoziemca zostały wpisane do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej jest niepożądany, z terminem obowiązywania do końca marca 2023 r.

Komendant Placówki SG w Zakopanem wydał wobec obywatela Ukrainy decyzję o zobowiązaniu do powrotu, z zakazem ponownego wjazdu na terytorium Polski i obszaru Schengen przez okres 3 lat.

Ponadto, na mężczyznę nałożono mandat karny gotówkowy w wysokości 100 zł w związku z tym, że  przebywał na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie posiadając do tego tytułu prawnego.

  • Złamał prawo – opuści RP
    Złamał prawo – opuści RP

do góry