Straż Graniczna Karpacki Oddział Straży Granicznej
Widnieli w bazach danych SG, a do tego pracowali nielegalnie - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Widnieli w bazach danych SG, a do tego pracowali nielegalnie

Justyna Drożdż
08.04.2021

Funkcjonariusze Placówki SG w Tarnowie, skontrolowali legalność wykonywania pracy przez cudzoziemców oraz powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom na terytorium RP w jednej z agencji pracy. Konsekwencją kontroli było zatrzymanie w powiecie bocheńskim 3 mężczyzn - obywateli Ukrainy.

Podczas legitymowania ustalono, że dane cudzoziemców widniały w bazach danych SG, jako osób w stosunku do których należy przeprowadzić czynności administracyjne związane ze zobowiązaniem cudzoziemców do powrotu.

Mężczyźni w wieku 27, 30 i 48 lat nielegalnie wykonywali pracę - bez wymaganego przepisami zezwolenia na pracę, czym naruszyli art. 120 ust. 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Cudzoziemców pouczono w myśl artykułu 41 Kodeksu wykroczeń. Natomiast Komendant Placówki SG w Tarnowie wydał wobec każdego z obywateli Ukrainy, decyzje o zobowiązaniu cudzoziemców do powrotu z rocznym zakazem wjazdu na terytorium RP i innych państw obszaru Schengen.

  • Widnieli w bazach danych SG, a do tego pracowali nielegalnie
    Widnieli w bazach danych SG, a do tego pracowali nielegalnie

  • Widnieli w bazach danych SG, a do tego pracowali nielegalnie
    Widnieli w bazach danych SG, a do tego pracowali nielegalnie

  • Widnieli w bazach danych SG, a do tego pracowali nielegalnie
    Widnieli w bazach danych SG, a do tego pracowali nielegalnie

do góry