Straż Graniczna Karpacki Oddział Straży Granicznej
Ponad 100 naruszeń przepisów dotyczących zatrudniania cudzoziemców - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Ponad 100 naruszeń przepisów dotyczących zatrudniania cudzoziemców

Dorota Kądziołka
30.04.2021

29 kwietnia 2021 r. funkcjonariusze Placówki SG w Kielcach zakończyli trzy kontrole legalności zatrudnienia cudzoziemców na terenie woj. świętokrzyskiego, obejmujące 96 cudzoziemców.

Dwie z kontrolowanych firm zatrudniały cudzoziemców w budownictwie, trzecia natomiast zajmowała się produkcją wyrobów tartacznych.

W firmie zajmującej się produkcją  tartaczną, kontrolą objęto 71 cudzoziemców. Stwierdzono nielegalne powierzenie pracy 32 cudzoziemcom (bez odpowiednich zezwoleń na pracę).

Ponadto, pracodawca nie dopełnił obowiązku informacyjnego do właściwego urzędu pracy o podjęciu, bądź też niepodjęciu pracy przez cudzoziemców w 62 przypadkach.  

Za niedopełnienie obowiązków informacyjnych, wynikających z ustawy promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, na właściciela firmy (obywatela RP) nałożono grzywnę. Dodatkowo, w związku z  powierzeniem nielegalnego wykonywania pracy cudzoziemcom, zostanie wobec niego skierowany wniosek do sądu o ukaranie.

Na skutek działań podjętych w firmach budowlanych stwierdzono, że pracodawcy powierzający pracę cudzoziemcom, nie dopełnili spoczywającego na nich obowiązku poinformowania właściwego urzędu pracy o podjęciu, bądź też niepodjęciu pracy przez cudzoziemców w 16 przypadkach.

Ustalono ponadto, że jeden z pracodawców nie zgłosił pisemnej informacji do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego o niepodjęciu pracy przez jednego cudzoziemca w okresie 3 miesięcy od początkowej daty ważności zezwolenia na pracę.

Przedsiębiorcy zostali ukarani mandatami, w związku z naruszeniem przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 

  • klz w Kielcach
    klz w Kielcach
do góry