Straż Graniczna Karpacki Oddział Straży Granicznej
Skontrolowali 5 firm i 413 akt pracowniczych - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Skontrolowali 5 firm i 413 akt pracowniczych

Justyna Drożdż
05.05.2021

W kwietniu funkcjonariusze Placówki SG w Tarnowie zakończyli 5 kontroli legalności zatrudnienia, które przeprowadzone zostały w firmach budowlanych, gastronomicznych oraz zajmujących się przetwórstwem mięsnym.

Łącznie tarnowscy strażnicy graniczni skontrolowali  413 akt pracowniczych. W przeważającej większości kontrolowani byli obywatele Ukrainy (376), a także Białorusi (11), Gruzji (7), Kazachstanu (7), Bangladeszu (5), Rosji (2), Uzbekistanu (2), Pakistanu (1), Ghany (1) i Azerbejdżanu (1).

W wyniku przeprowadzonych weryfikacji w 77 przypadkach stwierdzono nielegalne powierzanie pracy, które dotyczyło 76 obywateli Ukrainy i 1 obywatela Gruzji.  Natomiast pracę nielegalnie wykonywało 75 cudzoziemców (74 ob. Ukrainy oraz 1 ob. Gruzji).

Ponadto, w  151 przypadkach dotyczących wyłącznie obywateli Ukrainy pracodawcy nie dopełnili obowiązku powiadomienia właściwego Powiatowego Urzędu Pracy, dotyczącego zatrudnienia cudzoziemców do czego obligują zapisy art. 120 ust.10 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy .

Natomiast w 19 przypadkach pracodawcy nie dopełnili obowiązku powiadomienia wojewody o podjęciu lub niepodjęciu pracy przez cudzoziemców.

  • Skontrolowali 5 firm i 413 akt pracowniczych
    Skontrolowali 5 firm i 413 akt pracowniczych

 

do góry