Straż Graniczna Karpacki Oddział Straży Granicznej
Placówka SG w Krakowie-Balicach ma nowy ambulans pirotechniczny - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Placówka SG w Krakowie-Balicach ma nowy ambulans pirotechniczny

Justyna Drożdż
31.08.2021

Uroczyste przekazanie wozu nastąpiło 30 sierpnia 2021 r. przy Centrum Edukacji Lotniczej na terenie Kraków Airport. W uroczystości wzięli udział: Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita, Komendant Karpackiego Oddziału Straży Granicznej płk SG Stanisław Laciuga, Komendant Placówki Straży Granicznej w Krakowie-Balicach ppłk SG Winicjusz Tęczar oraz Prezes Kraków Airport Radosław Włoszek.

W związku z realizowaną obecnie oraz planowaną rozbudową portu lotniczego w Krakowie - Balicach, nastąpiło poszerzenie strefy działania oraz kubatury budynków, a co za tym idzie obszaru, gdzie mogą występować zagrożenia o charakterze bombowym.

Na lotniskach całego świata pozostawione bez opieki bagaże i podejrzane przedmioty są poważnym źródłem zagrożenia bezpieczeństwa. Tylko w tym roku na podkrakowskim lotnisku było ich 35.  Każdy z nich może być źródłem potencjalnego zagrożenia bombowego i wymaga natychmiastowej reakcji ze strony pirotechników, niejednokrotnie narażających własne zdrowie i życie.

Zakup ambulansu pirotechnicznego przez Wojewodę Małopolskiego i użyczenie Karpackiemu Oddziałowi Straży Granicznej z przeznaczeniem do wykorzystywania w Placówce SG w Krakowie-Balicach jest więc bardzo istotny.

 

źródło: Małopolski Urząd Wojewódzki 

 

- Wsparcie, jakie uzyskuje Karpacki Oddział Straży Granicznej od Wojewody Małopolskiego, poprzez użyczenie Placówce SG w Krakowie – Balicach ambulansu pirotechnicznego, ma duże znaczenie dla osiągnięcia jeszcze większego poziomu bezpieczeństwa – powiedział płk SG Stanisław Laciuga, Komendant Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu.

Placówka Straży Granicznej w Krakowie-Balicach, ani żadna inna służba na krakowskim lotnisku, dotychczas nie posiadała specjalistycznego samochodu pirotechnicznego. Podobne pojazdy znajdują się już na wyposażeniu innych lotniczych placówek Straży Granicznej w kraju.

Ambulans jest uzupełnieniem narzędzi w procesie neutralizacji materiałów wybuchowych i przedmiotów niebezpiecznych.

- Możliwość użycia pojazdu wraz z wyposażeniem skraca czas trwania zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego, umożliwiając szybsze dotarcie funkcjonariuszy w rejon zagrożenia wraz ze sprzętem, niezbędnym do natychmiastowej interwencji – dodał Komendant KaOSG.

Pojazd stanowi istotny element  bezpieczeństwa wewnętrznego, ponieważ skraca również czas trwania zagrożenia dla zdrowia i życia pasażerów Kraków Airport, pozostających w obszarze ewentualnego rażenia.

Przekazany samochód sprawi, że mobilność interweniującego zespołu minerów-pirotechników będzie na odpowiednio wysokim poziomie. Jego użycie spowoduje, że czas faktycznego zagrożenia dla życia i zdrowia, a także związane z tym utrudnienia w funkcjonowaniu portu lotniczego, relatywnie zostanie skrócony.

Dodatkowo ambulans pirotechniczny będzie wykorzystywany podczas zabezpieczania przylotów i odlotów kolumn specjalnych typu VIP, oficjalnych delegacji rządowych związanych z ich udziałem w specjalnych obchodach, spotkaniach, szczytach, podczas interwencji pirotechnicznych zaistniałych w wyniku zgłoszeń (telefoniczne, mailowe) o możliwości podłożenia urządzeń wybuchowych na pokładzie statku powietrznego, czy też na terenie MPL, a także w związku z pozostawianymi przedmiotami bez opieki na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego.

- Jesteśmy niezmiernie wdzięczni wszystkim, którzy przyczynili się do procesu przekazania ambulansu pirotechnicznego. Szczególne podziękowania należą się wojewodzie małopolskiemu Łukaszowi Kmicie, bez którego wsparcia nie udałoby zrealizować tego ważnego projektu. Jestem przekonany, że ten specjalistyczny sprzęt poprawi poziom bezpieczeństwa pasażerów i pracujących dla lotniska służb – powiedział ppłk SG Winicjusz Tęczar, Komendant Placówki SG w Krakowie-Balicach.

 • Placówka SG w Krakowie-Balicach ma nowy ambulans pirotechniczny
  Placówka SG w Krakowie-Balicach ma nowy ambulans pirotechniczny
 • Placówka SG w Krakowie-Balicach ma nowy ambulans pirotechniczny
  Placówka SG w Krakowie-Balicach ma nowy ambulans pirotechniczny
 • Placówka SG w Krakowie-Balicach ma nowy ambulans pirotechniczny
  Placówka SG w Krakowie-Balicach ma nowy ambulans pirotechniczny
 • Placówka SG w Krakowie-Balicach ma nowy ambulans pirotechniczny
  Placówka SG w Krakowie-Balicach ma nowy ambulans pirotechniczny
 • Placówka SG w Krakowie-Balicach ma nowy ambulans pirotechniczny
  Placówka SG w Krakowie-Balicach ma nowy ambulans pirotechniczny
 • Placówka SG w Krakowie-Balicach ma nowy ambulans pirotechniczny
  Placówka SG w Krakowie-Balicach ma nowy ambulans pirotechniczny
 • Placówka SG w Krakowie-Balicach ma nowy ambulans pirotechniczny
  Placówka SG w Krakowie-Balicach ma nowy ambulans pirotechniczny
 • Placówka SG w Krakowie-Balicach ma nowy ambulans pirotechniczny
  Placówka SG w Krakowie-Balicach ma nowy ambulans pirotechniczny
 • Placówka SG w Krakowie-Balicach ma nowy ambulans pirotechniczny
  Placówka SG w Krakowie-Balicach ma nowy ambulans pirotechniczny
 • Placówka SG w Krakowie-Balicach ma nowy ambulans pirotechniczny
  Placówka SG w Krakowie-Balicach ma nowy ambulans pirotechniczny
 • Placówka SG w Krakowie-Balicach ma nowy ambulans pirotechniczny
  Placówka SG w Krakowie-Balicach ma nowy ambulans pirotechniczny

5-tonowy specjalista do zadań specjalnych

Pojazd o masie 5 ton posiada m.in. napęd na dwie osie, co pozwoli na podniesienie mobilności i docieranie w trudnodostępne miejsca. Wartość specjalistycznego samochodu wraz z wyposażeniem to blisko milion złotych.

Zakupiony ambulans pirotechniczny zbudowany został na bazie podwozia ciężarowego pojazdu Mercedes-Benz Sprinter, który został przystosowany do przewozu 6 osób oraz przewozu i magazynowania sprzętu pirotechnicznego, m. in. robota pirotechnicznego, kombinezonów antywybuchowych, zestawów służących do otwierania różnego typu zamknięć, drzwi, skrytek, otwierania pojazdów, umożliwiającego przemieszczenie podejrzanych przedmiotów w pożądane miejsce a także służące do obserwacji i wglądu do trudno dostępnych miejsc i pomieszczeń. Na jego wyposażeniu znajdują się urządzenia niezbędne do obsługi wymienionego sprzętu oraz do zabezpieczenia działań pirotechnicznych.

Pojazd jest przystosowany jest do holowania beczki pirotechnicznej w celu wywozu ze strefy zagrożenia urządzeń i materiałów niebezpiecznych. Wykorzystanie pojazdu pirotechnicznego nie tylko zwiększa szybkość reakcji pirotechników, ale spełnia również rolę w pełni wyposażonej bazy do kierowania i podejmowania działań minersko-pirotechnicznych w terenie. Ambulans posiada napęd na dwie osie, w celu podniesienia mobilności w trudno dostępnym terenie i jest przystosowany do poruszania się po drogach publicznych jako pojazd uprzywilejowany.

Przekazanie w bezpłatne użytkowanie ambulansu pirotechnicznego stanowi wypełnienie przez Wojewodę Małopolskiego postanowień § 3 rozporządzenia  z dnia 13 grudnia 2005 r. Rady Ministrów w sprawie obowiązków wojewody w zakresie finansowania i utrzymania przejść granicznych, przejść turystycznych, miejsc przekraczania granicy na szlakach turystycznych oraz punktów nocnego postoju na rzekach granicznych, ich wyposażenia w sprzęt, a także organów właściwych do osadzania i utrzymywania znaków granicznych na morskich wodach wewnętrznych (tj. Dz. U. 2021.64).

 • Placówka SG w Krakowie-Balicach ma nowy ambulans pirotechniczny
  Placówka SG w Krakowie-Balicach ma nowy ambulans pirotechniczny
 • Placówka SG w Krakowie-Balicach ma nowy ambulans pirotechniczny
  Placówka SG w Krakowie-Balicach ma nowy ambulans pirotechniczny
 • Placówka SG w Krakowie-Balicach ma nowy ambulans pirotechniczny
  Placówka SG w Krakowie-Balicach ma nowy ambulans pirotechniczny
 • Placówka SG w Krakowie-Balicach ma nowy ambulans pirotechniczny
  Placówka SG w Krakowie-Balicach ma nowy ambulans pirotechniczny
 • Placówka SG w Krakowie-Balicach ma nowy ambulans pirotechniczny
  Placówka SG w Krakowie-Balicach ma nowy ambulans pirotechniczny
 • Placówka SG w Krakowie-Balicach ma nowy ambulans pirotechniczny
  Placówka SG w Krakowie-Balicach ma nowy ambulans pirotechniczny
 • Placówka SG w Krakowie-Balicach ma nowy ambulans pirotechniczny
  Placówka SG w Krakowie-Balicach ma nowy ambulans pirotechniczny

 

 

do góry