Straż Graniczna Karpacki Oddział Straży Granicznej
Przerwana podróż 4 obywateli Ukrainy - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Przerwana podróż 4 obywateli Ukrainy

Justyna Drożdż
03.09.2021

W mijającym tygodniu Komendant Placówki SG w Krakowie – Balicach wydał 4 decyzje o odmowie wjazdu na terytorium RP. Dotyczyły one 4 obywateli Ukrainy – 2 kobiet i 2 mężczyzn.

W niedzielne przedpołudnie z Manchesteru przyleciała 33-letnia obywatelka Ukrainy, która podróżowała na Ukrainę tranzytem przez Polskę. Cudzoziemka nie posiadała jednak ważnej wizy lub innego dokumentu uprawniającego ją do wjazdu na terytorium RP. Przed podróżą nie sprawdzała, czy może wjechać na terytorium RP bez wymaganej wizy.  Zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr1806/2018 z dnia 14 listopada 2018 r. od obywateli Ukrainy wymagana jest wiza do przekraczania granic zewnętrznych państw strefy Schengen, jeżeli nie legitymują się paszportem biometrycznym. Kobieta tego samego dnia wieczorem, odleciała z powrotem do Wielkiej Brytanii.

We wtorek w nocy z Kijowa przyleciał 30 - letni Ukrainiec, który figurował w bazach danych jako  niepożądany na terytorium RP. Mężczyźnie wydano decyzję o odmowie wjazdu do RP. Po nocy spędzonej w pomieszczeniach SG na krakowskim lotnisku, cudzoziemiec odleciał samolotem rejsowym do Lwowa.

Tego samego dnia, po przylocie samolotu rejsowego z Kijowa do odprawy paszportowej zgłosił się 19-letni ob. Ukrainy, który zadeklarował wjazd w celu kontynuowania nauki. Niestety, nie posiadał dokumentów potwierdzających ten fakt, ani innych, uprawiających go do przekroczenia granicy. Młody mężczyzna twierdził, że zagubił je na pokładzie samolotu. Nie zachodziła też żadna z innych przesłanek, umożliwiająca cudzoziemcowi wjazd i pobyt na terytorium RP. Następnego dnia odleciał samolotem rejsowym do Charkowa.

Z kolei wczoraj popołudniu po przylocie z Kijowa, do odprawy zgłosiła się  64-letnia Ukrainka, która przyleciała w odwiedziny do córki. Kobieta nie miała żadnych dokumentów uprawniających ją do wjazdu na terytorium RP, funkcjonariuszom przedstawiła jedynie zaświadczenie o przyjętej szczepionce na Covid-19. W związku z ograniczeniami wynikającymi z zapisów Rozporządzenia MSWiA w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych (Dz.U. 2020 poz. 435 z późn. zm.) cudzoziemce wydano decyzję o odmowie wjazdu do RP. Powrót cudzoziemki na Ukrainę nastąpi w dniu jutrzejszym.

  • Paszport ukraiński na tle Ustawy o cudzoziemcach oraz napisu Straż Graniczna Polish Border Guard
    Przerwana podróż 4 obywateli Ukrainy

do góry