Straż Graniczna Karpacki Oddział Straży Granicznej
Prawdziwy paszport z fałszywymi stemplami - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Prawdziwy paszport z fałszywymi stemplami

Justyna Drożdż
19.01.2022

Funkcjonariusze Placówki Straży Granicznej w Krakowie, realizując zadania służbowe w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie, zwrócili uwagę na odciski dwóch stempli kontroli granicznej, znajdujące się w paszporcie należącym do 22-letniej obywatelki Białorusi. Potwierdzać one miały wyjazd, a następnie późniejszy wjazd cudzoziemki na terytorium RP przez jedno z lotniczych przejść granicznych.

Początkowe wątpliwości funkcjonariuszy okazały się w pełni uzasadnione. Szczegółowa analiza dokumentu paszportowego i znajdujących się w nim odbitek stempli wykazała, iż  dwa ostatnie zostały sfałszowane. Kobieta przyznała także, iż w dniach rzekomych kontroli granicznych nie przekraczała granicy. Fałszywe stemple miały pomóc cudzoziemce  w zalegalizowaniu pobytu na terytorium Polski.

W związku z zaistniałym zdarzeniem, cudzoziemce przedstawiono zarzut posługiwania się fałszywym dokumentem paszportowym (art. 270 § 1 Kodeksu karnego), do którego przyznała się. Ponadto, dobrowolnie poddała się karze trzech miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na trzy lata oraz zgodziła się pokryć koszty postępowania sądowego.

  • Prawdziwy paszport z fałszywymi stemplami
    Prawdziwy paszport z fałszywymi stemplami

 

do góry