Straż Graniczna Karpacki Oddział Straży Granicznej
Zaproszenie na Święto Straży Granicznej w Kielcach - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Zaproszenie na Święto Straży Granicznej w Kielcach

Justyna Drożdż
25.05.2023

Szanowni Państwo, Komendant Karpackiego Oddziału Straży Granicznej gen bryg. SG Stanisław Laciuga oraz Komendant Placówki Straży Granicznej w Kielcach ppłk SG Daniel Wojtaszkiewicz mają zaszczyt zaprosić na uroczyste obchody XXXII rocznicy powołania Straży Granicznej oraz XXII rocznicy sformowania struktur Straży Granicznej w Kielcach. Uroczystość odbędzie się w piątek 26 maja 2023 r. w Kielcach.

 

PROGRAM UROCZYSTOŚCI:

26 maja 2023 r.

10:00 - Uroczysta Msza Święta w Bazylice Katedralnej w Kielcach

11:30 - Przemarsz na Plac Wolności

12:00 - Rozpoczęcie uroczystości na Placu Wolności w Kielcach

          - uroczysty apel,

          - złożenie meldunku, hymn państwowy praz podniesienie na maszt flagi państwowej,

          - wręczenie wyróżnień i awansów,

       - pokaz musztry paradnej w wykonaniu Kompanii Reprezentacyjnej Straży Granicznej oraz Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej

W trakcie trwania uroczystości przygotowane zostanie stanowisko ze sprzętem specjalistycznym oraz pojazdami Straży Granicznej i innych zaprzyjaźnionych służb.  

 

 • Zaproszenie na Święto Straży Granicznej w Kielcach
  Zaproszenie na Święto Straży Granicznej w Kielcach

 

 

Karpacki Oddział Straży Granicznej z siedzibą w Nowym Sączu jest obecnie jednym z 9 Oddziałów Straży Granicznej w  Polsce.  Swym zasięgiem terytorialnym obejmuje dwa województwa: małopolskie i świętokrzyskie. Odpowiada za ochronę granicy państwowej ze Słowacją na odcinku 319, 49 km. Obowiązki służbowe wykonuje w nim 678 funkcjonariuszy oraz 170 pracowników cywilnych. 

Komendant KaOSG wykonuje swoje zadania przy pomocy podległego urzędu – Komendy Karpackiego Oddziału SG zlokalizowanej w Nowym Sączu oraz Komendantów Placówek.

 

W skład Karpackiego Oddziału Straży Granicznej wchodzi 5 placówek: Placówka Straży Granicznej w Kielcach Placówka Straży Granicznej w Krakowie-Balicach, Placówka Straży Granicznej w Krakowie, Placówka Straży Granicznej w Zakopanem oraz Placówka Straży Granicznej w Tarnowie.

Komendant KaOSG jak i Komendanci poszczególnych placówek są terenowymi organami Straży Granicznej, które planują, organizują, kontrolują i kierują wykonywaniem przez podległych funkcjonariuszy zadań służbowych, w szczególności w zakresie:

 • ochrony granicy państwowej
 • kontroli ruchu granicznego
 • zapobiegania i przeciwdziałania nielegalnej migracji
 • rozpoznawania, zapobiegania i wykrywania przestępstw i wykroczeń oraz ścigania ich sprawców w zakresie właściwości SG
 • przeprowadzania kontroli legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców, prowadzenia działalności gospodarczej przez cudzoziemców i powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom.

Na szczególną uwagę zasługują również komórki organizacyjne KaOSG w Nowym Sączu, które pełnią funkcje reprezentacyjne na rzecz całej formacji: Orkiestra Reprezentacyjna Straży Granicznej oraz Wydział Odwodowy (Reprezentacyjny) – pełniący funkcję Kompanii Reprezentacyjnej Straży Granicznej.

 

 

 • Placówka SG w Kielcach
  Placówka SG w Kielcach

 

Placówka Straży Granicznej w Kielcach im. płk. Przemysława Nakoniecznikoffa- Klukowskiego

Straż Graniczna rozpoczęła swą działalność służbową w Kielcach w dniu 19 października 2001 roku w formie Wydziału X Zamiejscowego Zarządu Operacyjno – Śledczego Komendy Głównej Straży Granicznej. Z chwilą powstania w dniu 15 września 2004 r. Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej w Warszawie, w oparciu o tę komórkę organizacyjną utworzono Graniczną Placówkę Kontrolną Straży Granicznej w Kielcach, która w sierpniu 2005 roku zmieniła nazwę na Placówkę Straży Granicznej w Kielcach. Z dniem 01.11.2017r. Placówka Straży Granicznej w Kielcach została włączona w struktury Karpackiego Oddziału Straży Granicznej. Od początku istnienia mieści się w obiektach przy ulicy Kusocińskiego 51, należących do Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach.

Położona w centrum województwa świętokrzyskiego, regionu zagrożonego nielegalną migracją, przestępczością z udziałem cudzoziemców, których rozpoznawanie i zwalczanie jest obecnie priorytetowym zadaniem Straży Granicznej realizowanym w głębi terytorium Polski. Istotnym elementem mającym wpływ na efektywność działań jest usytuowanie placówki w pobliżu głównych szlaków komunikacyjnych, w tym o charakterze międzynarodowym, przebiegających przez teren służbowej odpowiedzialności.

Zasięg działania Placówki Straży Granicznej w Kielcach to obszar całego województwa świętokrzyskiego, obejmujący obszar 1 miasta na prawach powiatu – Kielce oraz 13 powiatów ziemskich tj: kielecki, jędrzejowski, staszowski, opatowski, włoszczowski,  sandomierski, konecki, buski, skarżyski, starachowicki, pińczowski, kazimierski, ostrowiecki. 

Funkcjonariusze PSG Kielce prowadzą również kontrolę ruchu granicznego w lotniczym przejściu granicznym w Kielcach – Masłowie, które od dnia 1 stycznia 2013 r. funkcjonuje jako dodatkowe lotnicze przejście graniczne, obsługujące niewielką liczbę lotów - głównie samolotów prywatnych.

                   

 

 

 

do góry