Straż Graniczna Karpacki Oddział Straży Granicznej
Izba Tradycji -

Nawigacja

Izba Tradycji

Izba Tradycji

Krystian Koziołek

W dniu 15 listopada 2019 r. w siedzibie Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu otworzona została Izba Tradycji KaOSG. 

Do najbardziej cenionych eksponatów Izby Tradycji KaOSG należą: maska pośmiertna Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz oryginalny dziennik bojowy 3 Batalionu 1 Pułku Strzelców Podhalańskich z okresu  17.04. - 23.10.1920 r.  Dużą część eksponatów stanowią również materiały historyczne wypożyczone przez Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu, które sprawuje nadzór merytoryczny nad wystawą, Muzeum Armii Krajowej w Krakowie oraz 1 Batalion Strzelców Podhalańskich 21 Brygady Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie. Izba Tradycji została również wyposażona w nośniki multimedialne, na których można oglądać archiwalne materiały w formie elektronicznej.

Izba Tradycji KaOSG została utworzona dzięki wsparciu z Województwa Małopolskiego.  Łączny koszt inwestycji wyniósł 300 tys. zł. Środki te zostały przekazane na podstawie porozumienia podpisanego przez Marszałka Województwa Małopolskiego i Komendanta KaOSG.

Istnieje możliwość zwiedzania Izby Tradycji KaOSG w każdy pierwszy wtorek miesiąca w godzinach 11:00 – 13:00. Poniżej zamieszczone zostały formularze zgłoszeniowe dotyczące grup zorganizowanych oraz osób indywidualnych. Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesłać pocztą na adres: Naczelnik Wydziału Koordynacji Działań KaOSG, ul. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich 5, 33-300 Nowy Sącz lub emailem pod adres: komendant.kaosg@strazgraniczna.pl. Przedmiotowe formularze będą rozpatrywane indywidualnie. Więcej informacji można uzyskać dzwoniąc pod numer 18 415 32 55, 18 415 32 01, 18 415 32 44.

do góry