Straż Graniczna Karpacki Oddział Straży Granicznej
Kierownictwo -

Nawigacja

Kierownictwo

Kierownictwo

Krystian Koziołek
16.05.2016

Komendant Karpackiego Oddziału Straży Granicznej

gen. bryg. SG Stanisław LACIUGA

 

                                     

 

 

Zastepca Komendanta Karpackiego Oddziału Straży Granicznej odpowiedzialna za sprawy graniczne.

płk SG Renata OBRZUT

 

 
 


 

 

Zastępca Komendanta Karpackiego Oddziału Straży Granicznej odpowiedzialny za sprawy logistyczne.

płk SG Marek Marcisz

 

 

 

 

 

INFORMACJE OGÓLNE

Karpacki Oddział Straży Granicznej z siedzibą w Nowym Sączu, został utworzony z dniem 16 maja 2016 r. na mocy Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Jako terytorialny zasięg działania dla nowo utworzonego Oddziału wyznaczono województwo małopolskie. Od 1 listopada 2017 r. do rejonu odpowiedzialności służbowej Oddziału, należy również całe województwo świętokrzyskie.

 

Komendant KaOSG wykonuje swoje zadania przy pomocy podległego urzędu – Komendy Karpackiego Oddziału SG oraz Komendantów Placówek SG. Na szczególną uwagę zasługują komórki organizacyjne Komendy KaOSG, które pełnią funkcje reprezentacyjne na rzecz całej formacji: Wydział Odwodowy (Reprezentacyjny) i Orkiestra Reprezentacyjna Straży Granicznej. Funkcjonariusze tych wydziałów biorą udział w uroczystościach państwowych, resortowych, patriotyczno – religijnych i regionalnych, organizowanych przez Komendę Główną SG, jednostki organizacyjne SG, instytucje państwowe, samorządowe oraz organizacje społeczne.

 

GŁÓWNE ZADANIA

Komendant KaOSG, jak i Komendanci poszczególnych placówek są terenowymi organami Straży Granicznej, które planują, organizują,
kontrolują i kierują wykonywaniem przez podległych funkcjonariuszy zadań służbowych, w szczególności w zakresie:

  • ochrony granicy państwowej, kontroli ruchu granicznego, zapobiegania i przeciwdziałania nielegalnej migracji,
  • rozpoznawania, zapobiegania i wykrywania przestępstw i wykroczeń oraz ścigania ich sprawców w zakresie właściwości SG,
  • przeprowadzania kontroli legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców,
  • prowadzenia kontroli działalności gospodarczej przez cudzoziemców i powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom.

     

HISTORIA

Karpacki Oddział Straży Granicznej w Nowym Sączu kontynuuje tradycje formacji granicznych ochraniających południową granicę Polski. W okresie międzywojennym w Nowym Sączu miał siedzibę Inspektorat Graniczny Straży Celnej. Straż Celną w 1928 r. zastąpiła Straż Graniczna.Powstał Małopolski Inspektorat Okręgowy Staży Granicznej w Sanoku, przekształcony następnie w achodniomałopolski Inspektorat Okręgowy Straży Granicznej w Krakowie. Po II Wojnie Światowej, wraz z powstaniem we wrześniu 1945 r. Wojsk Ochrony Pogranicza, Nowy Sącz był kolejno siedzibą Oddziału, Komendy Odcinka,Samodzielnego Batalionu oraz ostatecznie Karpackiej Brygady. WOP rozformowano w 1991 r., a na granice Polski ponownie powróciła Straż Graniczna. Został utworzony Karpacki Oddział Straży Granicznej, wykonujący swe zadania do końca 2013 r. W latach 2014-16 w Nowym Sączu funkcjonował Karpacki Ośrodek Wsparcia SG. W maju 2016 r. utworzono Karpacki Oddział Straży Granicznej. 26 maja 2017 r. Oddziałowi został nadany Sztandar oraz imię 1 Pułku Strzelców Podhalańskich. Warto wiedzieć, że siedziba Karpackiego Oddziału Straży Granicznej znajduje się w koszarach, gdzie stacjonował 1 Pułk Strzelców Podhalańskich.

 

PATRON

1 Pułk Strzelców Podhalańskich stacjonujący w Nowym Sączu powstał 1 grudnia 1918 r. i był jednym z najszybciej zorganizowanych pułków w niepodległej Rzeczpospolitej. W latach 1918-20 walczył na Spiszu, Orawie, Śląsku Cieszyńskim i w Małopolsce Wschodniej. Od pierwszych dni swego istnienia strzegł również granicy od Muszyny po rejon Nowego Targu. Wiosną 1920 r. Pułk przystąpił do walk z bolszewikami, brał udział w wyprawie kijowskiej, obronie twierdzy brzeskiej, decydującym w Bitwie Warszawskiej kontrataku z nad Wieprza i bitwie pod Grodnem. W strukturze organizacyjnej Wojska Polskiego 1 Pułk Strzelców Podhalańskich wchodził w skład 21 Dywizji Piechoty Górskiej. Od 1930 r. szkolił rekrutów Korpusu Ochrony Pogranicza. We wrześniu 1939 r. w składzie Armii „Kraków” wspólnie ze Strażą Graniczną, Obroną Narodową i KOP zabezpieczał doliny rzek: Popradu, Białej i Ropy. Następnie walczył w obronie Nowego Sącza, stoczył bitwy w rejonie Bobowej i Szymbarku, część pododdziałów Pułku przetrwała tam do końca września. Pozostałe stoczyły ciężkie walki pod Birczą, by zakończyć szlak bojowy Pułku z dotkliwymi stratami pod Rzęsną Ruską 18 września 1939 r.

 

do góry