Straż Graniczna Karpacki Oddział Straży Granicznej
PSG Kraków -

Nawigacja

PSG Kraków

PSG Kraków

Michał Tokarczyk
01.10.2020

Placówka Straży Granicznej w Krakowie

Placówka Straży Granicznej w Krakowie

 

Komendant PSG w Krakowie

ppłk SG Grzegorz OTRĘBA

 

ul. Nad Drwiną 10, 30-741 Kraków

tel. IP 66 90 600
tel. 12  254 2000
fax. 12 254 2005

e-mail: sdo.krakow@strazgraniczna.pl

 

 

PLACÓWKA STRAŻY GRANICZNEJ KAT. II W KRAKOWIE

Placówka Straży Granicznej w Krakowie została utworzona na podstawie Zarządzenia nr 47 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 30.09.2020r., natomiast działalność rozpoczęła w dniu 1 października 2020 r. Siedziba placówki znajduje się w Krakowie przy ulicy Nad Drwiną 10, w kompleksie budynków Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

Placówka Straży Granicznej w Krakowie jest jedną z pięciu placówek Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu.

Obszar działania Placówki Straży Granicznej w Krakowie obejmuje miasto Kraków oraz powiaty: miechowski, olkuski i krakowski z wyłączeniem Międzynarodowego Portu Lotniczego Kraków Airport im. Jana Pawła II w Balicach.

  • Obszar działania Placówki SG w Krakowie
    Obszar działania Placówki SG w Krakowie

Umiejscowienie placówki Straży Granicznej w stolicy województwa małopolskiego, pozwala formacji na usprawnienie prowadzonych działań i przyczynia się do większej ich efektywności. Należy podkreślić, iż m. Kraków oraz powiat krakowski są obszarami o dużym zagęszczeniu mieszkańców. Przez teren służbowej odpowiedzialności placówki przebiegają liczne drogowe oraz kolejowe trasy komunikacyjne, w tym międzynarodowe. W związku z tym jest regionem zagrożonym przestępczością transgraniczną i przyciągającym cudzoziemców, którzy przebywają lub pracują na terenie naszego kraju nielegalnie. Pozostałe powiaty wchodzące w obszar działania Placówki, charakteryzują się całkowicie odmienną specyfiką. Stanowią przede wszystkim tereny intensywnego rozwoju produkcji rolnej. Na ternie poszczególnych powiatów funkcjonuje szereg zakładów zajmujących się działalnością produkcyjną, przetwórczą, handlową oraz usługową na bazie rolnictwa. Wiąże się to z zatrudnianiem dużej ilości pracowników z zagranicy, zwłaszcza z Ukrainy.

Placówka Straży Granicznej w Krakowie realizuje ustawowe zadaniazwiązane w szczególności z przeciwdziałaniem i zwalczaniem nielegalnej migracji oraz rozpoznawaniem, zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości będącej we właściwości Straży Granicznej.

 

 

 

 

do góry