Straż Graniczna Karpacki Oddział Straży Granicznej
KA-GK-3.3710.1.2020 - 2020 -

Nawigacja

2020

KA-GK-3.3710.1.2020

Dariusz Jeliński
12.02.2020

Sprzątanie pomieszczeń budynków Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
 (sprawa nr KA-GK-3.3710.1.2020)

 

ZAMAWIAJĄCY:
 KARPACKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ
imienia 1 Pułku Strzelców Podhalańskich z siedzibą w NOWYM SĄCZU

 ul. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich 5,
33-300 Nowy Sącz

www.karpacki.strazgraniczna.pl
e-mail:
zamowienia.kaosg@strazgraniczna.pl
 tel.: 018-415 3151, fax: 018-415 3708

Termin składania ofert: 20.02.2020 r. do godz. 12.30

 

Kody wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 90911200-8 usługi sprzątania budynków.

do góry