Straż Graniczna Karpacki Oddział Straży Granicznej
KA-GK-3.3710.2.2020 - 2020 -

Nawigacja

2020

KA-GK-3.3710.2.2020

Dariusz Jeliński
20.07.2020

Dostawa pierwszego wyposażenia dla Placówki Straży Granicznej w Tarnowie – meble

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
 (sprawa nr KA-GK-3.3710.2.2020)

 

ZAMAWIAJĄCY:
 KARPACKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ
imienia 1 Pułku Strzelców Podhalańskich z siedzibą w NOWYM SĄCZU

 ul. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich 5,
33-300 Nowy Sącz

www.karpacki.strazgraniczna.pl
e-mail:
zamowienia.kaosg@strazgraniczna.pl
 tel.: 018-415 3151, fax: 018-415 3708

Termin składania ofert: 29.07.2020 r. do godz. 12.30

Kody wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
- 39132100-7 – Szafy na akta,
- 39113000-7 – Różne siedziska i krzesła,
- 39130000-2 – Meble biurowe,
- 39141400-6 – Kuchnie do zabudowy,
- 39516100-3 – Meble tapicerowane.

do góry