Straż Graniczna Karpacki Oddział Straży Granicznej
Służba była jego pasją – pasja była jego służbą - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Służba była jego pasją – pasja była jego służbą

Michał Tokarczyk
04.06.2018

4 czerwca br., po 24 latach służby na zasłużoną emeryturę przeszedł ppłk SG dr hab. Stanisław Strączek – naczelnik i I kapelmistrz Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej.

Naczelnik oficjalnie pożegnał się z funkcjonariuszami oraz pracownikami Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w środę 30 maja podczas uroczystego apelu. W tracie zbiórki wielokrotnie podkreślano wartość tytanicznej pracy, jaką wykonał I kapelmistrz, by doprowadzić Orkiestrę Reprezentacyjną Straży Granicznej do światowego poziomu.

Ppłk SG dr hab. Stanisław Strączek w swym ostatnim dniu służby poprowadził Orkiestrę Reprezentacyjną SG podczas uroczystych obchodów 27-rocznicy powołania Straży Granicznej, które odbyły się w Tarnowie. W podziękowaniu za długoletnią służbę na tarnowskim rynku z rąk Komendanta Karpackiego Oddziału Straży Granicznej płk. SG Stanisława Laciugi otrzymał szablę oficerską.

ppłk SG dr hab Stanisław Strączek – jest absolwentem  Akademii   Muzycznej   im.  Fryderyka   Chopina   w Warszawie. W  1994 roku objął stanowisko II kapelmistrza Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej. Z Orkiestrą tą zagrał w kraju oraz za granicą bardzo wiele koncertów stojących na najwyższym poziomie artystycznym. W roku 2000 dokonał przewodu I stopnia - doktoratu na Wydziale Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki Akademii Muzycznej im. Fryderyka  Chopina  w Warszawie  uzyskując tytuł doktora sztuki. W  roku 2001  objął  stanowisko  Naczelnika  Wydziału,  I-go   kapelmistrza  Orkiestry.

W 2006 r. ukończył studia podyplomowe z zakresu Zarządzania. Dokonał wielu instrumentacji i aranżacji na orkiestry symfoniczne i dęte oraz opracowań na zespoły chóralne. Za swoje wybitne zasługi w dziedzinie rozwoju kultury muzycznej został wyróżniony wieloma odznaczeniami: Złotym Krzyżem Zasługi, Srebrnym Krzyżem Zasługi, Odznaką Straży Granicznej, Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa, Odznaką Ministra Kultury i Sztuki - Zasłużony Działacz  Kultury,  Złotym  Medalem  za  Zasługi  dla  Województwa  Nowosądeckiego,   Złotym,  Srebrnym i Brązowym Medalem Za Zasługi dla Ziemi Łąckiej, Honorowy Obywatel Gminy Ochotnica Dolna, Złote i Srebrne Jabłko za Zasługi dla Powiatu Nowosądeckiego, był nominowany do tytułu Sądeczanina Roku 2004, uzyskał także tytuł Człowieka  Roku   -  Małopolanina   Roku  2005.   W  2013 r.  roku  został  odznaczony  najwyższym medalem za zasługi w dziedzinie kultury - "Gloria Artis".

Ponadto, w trakcie swojej długoletniej służby, był wielokrotnie wyróżniany nagrodą Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Komendanta Głównego Straży Granicznej, Komendanta Karpackiego Oddziału Straży Granicznej, jak i  Komendanta Karpackiego Ośrodka Wsparcia Straży Granicznej, za wzorową realizację zadań służbowych, inicjatywę i zaangażowanie w służbie.

 

 • Służba była jego pasją – pasja była jego służbą - I kapelmistrz ORSG przeszedł na zasłużoną emeryturę
  Służba była jego pasją – pasja była jego służbą - I kapelmistrz ORSG przeszedł na zasłużoną emeryturę
 • Służba była jego pasją – pasja była jego służbą - I kapelmistrz ORSG przeszedł na zasłużoną emeryturę
  Służba była jego pasją – pasja była jego służbą - I kapelmistrz ORSG przeszedł na zasłużoną emeryturę
 • Służba była jego pasją – pasja była jego służbą - I kapelmistrz ORSG przeszedł na zasłużoną emeryturę
  Służba była jego pasją – pasja była jego służbą - I kapelmistrz ORSG przeszedł na zasłużoną emeryturę

 

 

 • Służba była jego pasją – pasja była jego służbą - I kapelmistrz ORSG przeszedł na zasłużoną emeryturę
  Służba była jego pasją – pasja była jego służbą - I kapelmistrz ORSG przeszedł na zasłużoną emeryturę
 • Służba była jego pasją – pasja była jego służbą - I kapelmistrz ORSG przeszedł na zasłużoną emeryturę
  Służba była jego pasją – pasja była jego służbą - I kapelmistrz ORSG przeszedł na zasłużoną emeryturę
 • Służba była jego pasją – pasja była jego służbą - I kapelmistrz ORSG przeszedł na zasłużoną emeryturę
  Służba była jego pasją – pasja była jego służbą - I kapelmistrz ORSG przeszedł na zasłużoną emeryturę
 • Służba była jego pasją – pasja była jego służbą - I kapelmistrz ORSG przeszedł na zasłużoną emeryturę
  Służba była jego pasją – pasja była jego służbą - I kapelmistrz ORSG przeszedł na zasłużoną emeryturę

 

do góry