Straż Graniczna Karpacki Oddział Straży Granicznej
Święto Straży Granicznej na tarnowskim rynku - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Święto Straży Granicznej na tarnowskim rynku

Justyna Drożdż
04.06.2018

4 czerwca br. w Tarnowie odbyły się uroczystości związane z 27. rocznicą powołania Straży Granicznej oraz 10-leciem funkcjonowania Placówki Straży Granicznej w Tarnowie.

Uroczystości poprzedziła odprawiona o godzinie 10.30 w Bazylice Katedralnej Narodzenia Najświętszej Maryi Panny msza święta, pod przewodnictwem biskupa tarnowskiego Andrzeja Jeża z udziałem Kompanii i Orkiestry Reprezentacyjnej SG oraz oprawy liturgicznej z udziałem funkcjonariuszy Karpackiego Oddziału Straży Granicznej. Mszę świętą koncelebrowali m.in.: Dziekan Straży Granicznej ks. prał. kan. płk SG Zbigniew Kępa oraz kapelan KaOSG ks. ppor. SG Robert Młynarczyk.

Centralnym punktem uroczystości był uroczysty apel, który rozpoczął się punktualnie o godzinie 12.00 na tarnowskim rynku. Gospodarz uroczystości - Komendant Karpackiego Oddziału SG w Nowym Sączu  płk SG Stanisław Laciuga - przyjął meldunek od prowadzącego uroczystość, a następnie przywitał się ze sztandarem oraz pododdziałami. Na uroczystości przybyli m.in. Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik, Wicewojewoda Świętoktrzyski Andrzej Bętkowski, Wicekonsul Ukrainy Wasyl Mychajluk, Prezydent Miasta Tarnowa Roman Ciepiela, Starosta Nowosądecki Marek Pławiak, Wicestarosta Tarnowski Zbigniew Karciński, przedstawiciele samorządów, sądów, prokuratur oraz służb mundurowych Małopolski i województwa świętokrzyskiego.

Obchody rozpoczęły się odegraniem hymnu państwowego oraz podniesieniem flagi państwowej na maszt. Następnie wręczono wyróżnionym funkcjonariuszom, odznaczenia i akty mianowania na kolejne stopnie służbowe. Wyróżniony został również sztandar Karpackiego Oddziału Straży Granicznej, któremu nadano Odznakę Honorową Polskiego Czerwonego Krzyża.

Ceremonię uświetnił występ okolicznościowy oraz pokaz musztry paradnej w wykonaniu Orkiestry Reprezentacyjnej oraz defilada Kompanii Reprezentacyjnej Straży Granicznej.

W trakcie trwania uroczystości został przygotowany przez funkcjonariuszy Karpackiego Oddziału Straży Granicznej oraz żołnierzy z 1 Batalionu Strzelców Podhalańskich pokaz sprzętu specjalistycznego. Pojazdy Straży Granicznej i Wojska Polskiego oraz sprzęt służbowy był udostępniony do oglądania zgromadzonej na tarnowskim rynku publiczności.

Podczas obchodów Placówka SG w Tarnowie świętowała 10 lecie funkcjonowania. Ta jednostka organizacyjna Straży Granicznej powstała 15 stycznia 2008 roku. Realizuje m.in. zadania polegające na przeciwdziałaniu nielegalnej migracji, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony szlaków komunikacyjnych. Do głównych zadań funkcjonariuszy należy przeprowadzanie kontroli legalności pobytu oraz kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców. Ważnym aspektem pracy funkcjonariuszy tarnowskiej placówki jest również, przeciwdziałanie obrotowi nielegalnymi wyrobami akcyzowymi.

Placówka administruje odcinkiem granicy państwowej od znaku granicznego I/202 do znaku granicznego II/66. Placówka SG w Tarnowie tworzy swoistą "drugą linię" dla placówek funkcjonujących na granicy z Ukrainą, gdyż w jej terytorialnym zasięgu leżą główne tranzytowe szlaki komunikacyjne na kierunku z Ukrainy do Europy Zachodniej.

W ramach Placówki SG w Tarnowie funkcjonuje również Grupa Zamiejscowa w Gorlicach. Takie rozwiązanie pozwala funkcjonariuszom Straży Granicznej jeszcze sprawniej i skuteczniej realizować swoje zadania na terenie odpowiedzialności służbowej.

Obszar działania Placówki Straży Granicznej w Tarnowie obejmuje powiaty: tarnowski, nowosądecki, proszowicki, olkuski, miechowski, gorlicki, dąbrowski, brzeski, bocheński.

Komendantem Placówki Straży Granicznej w Tarnowie od 2013 roku jest mjr SG Łukasz Olenicz.

do góry