Straż Graniczna Karpacki Oddział Straży Granicznej
Warto sprawdzać firmy pośredniczące w zatrudnianiu cudzoziemców - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Warto sprawdzać firmy pośredniczące w zatrudnianiu cudzoziemców

Justyna Drożdż
27.09.2019

29 nielegalnie pracujących obywateli Ukrainy, w tym 9 osób zatrzymanych, to bilans działań podjętych przez funkcjonariuszy Placówki SG w Tarnowie.

Kontrola legalności zatrudnienia oraz powierzania pracy cudzoziemcom została przeprowadzona w firmie zajmującej się przetwórstwem spożywczym w Małopolsce. Istotnym jest, iż nielegalnie pracujący cudzoziemcy świadczyli usługi pracownicze, jako podwykonawcy zatrudnieni przez agencję outsourcingową ze wschodniej Polski. Co ciekawe, agencja ta na swojej stronie internetowej zapewnia, że oferuje pomoc firmom, które nie mają czasu, ani doświadczenia w uzyskaniu niezbędnych dokumentów do legalnego zatrudnienia cudzoziemców.

Funkcjonariusze SG z Tarnowa skontrolowali łącznie 35 obywateli Ukrainy oraz właściciela firmy. Po analizie dokumentacji pracowniczej okazało się, że 29 cudzoziemcom nielegalnie powierzono wykonywanie pracy (brak zezwoleń oraz podpisanych umów cywilno-prawnych). Zatrzymano 9 obywateli Ukrainy – 7 kobiet oraz 2 mężczyzn. Komendant Placówki SG w Tarnowie wszczął postępowanie administracyjne i wydał wobec każdej z osób decyzję o zobowiązaniu cudzoziemców do powrotu, z jednoczesnym zakazem wjazdu na terytorium państw strefy Schengen na okres jednego roku.

Natomiast wobec 20 nieobecnych w dniu zakończenia czynności kontrolnych  ob. Ukrainy (12 kobiet oraz 8 mężczyzn) zostaną skierowane wnioski do sądu o ukaranie.

Ponadto za naruszenie przepisów z art. 120 ust. 1 i 10 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wobec Prezesa Agencji (ob. Ukrainy), zostanie skierowany wniosek do sądu o ukaranie.

  • Warto sprawdzać firmy pośredniczące w zatrudnianiu cudzoziemców
    Warto sprawdzać firmy pośredniczące w zatrudnianiu cudzoziemców

 

 

do góry