Straż Graniczna Karpacki Oddział Straży Granicznej
Wizyta w kieleckim Areszcie Śledczym - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Wizyta w kieleckim Areszcie Śledczym

Dorota Kądziołka
24.11.2022

Komendant Placówki SG w Kielcach ppłk SG Daniel Wojtaszkiewicz wraz z funkcjonariuszami placówki uczestniczył wizycie studyjnej oraz szkoleniu, organizowanym przez Areszt Śledczy w Kielcach.

Dyrektor jednostki przybliżył wizytującym zasady jej funkcjonowania, strukturę organizacyjną oraz realizowane zadania.

Przedstawiciele aresztu przeprowadzili bardzo interesujące szkolenie na temat postępowania z osobami zatrzymanymi, szczególnie niebezpiecznymi oraz zapoznali funkcjonariuszy Placówki SG z metodami i miejscami ukrywania przedmiotów niebezpiecznych przez osadzanych.

Ponadto funkcjonariusze SG mieli okazję zobaczyć cele, odwiedzili także pawilon dla kobiet oraz tzw. oddział dla osób niebezpiecznych, czyli pawilon o podwyższonych standardach ochronnych, przeznaczony dla osadzonych, którzy stwarzają poważne zagrożenie społeczne.

  • AŚ w Kielcach AŚ w Kielcach
    AŚ w Kielcach
do góry