Straż Graniczna Karpacki Oddział Straży Granicznej
Funkcjonariusz KaOSG na spotkaniu przedstawicieli Honorowych Krwiodawców służb mundurowych z Dyrektorem Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa MSWiA - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Funkcjonariusz KaOSG na spotkaniu przedstawicieli Honorowych Krwiodawców służb mundurowych z Dyrektorem Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa MSWiA

Tomasz Jarosz

Z inicjatywy Dyrektora Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, odbyło się spotkanie krwiodawców służb mundurowych.

Tematem wydarzenia, w którym wzięli udział funkcjonariusze Straży Granicznej, Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa oraz Służby Więziennej, było podsumowanie dotychczasowej współpracy, możliwości jej poszerzenia oraz plany na kolejny rok. Zastanawiano się również nad możliwościami lepszego zaopatrzenia w krew, pacjentów leczonych w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA. Podjęto także kwestię dalszego zacieśnienia współpracy pomiędzy klubami i krwiodawcami  działającymi w strukturach resortu spraw wewnętrznych i resortu sprawiedliwości.

Straż Graniczną reprezentował funkcjonariusz Karpackiego Oddziału SG - st. chor. szt. SG Andrzej Baziak - Przewodniczący Zespołu ds. Popularyzacji Honorowego Krwiodawstwa w Straży Granicznej.

do góry