Straż Graniczna Karpacki Oddział Straży Granicznej
Nielegalny pobyt na terenie RP - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Nielegalny pobyt na terenie RP

Tomasz Jarosz
01.12.2022

Funkcjonariusze Placówki Straży Granicznej w Zakopanem podczas kontroli w miejscowości Jurgów zatrzymali dwie obywatelki Mołdawii. Podróżujące busem kobiety nie posiadały ważnych dokumentów uprawniających do wjazdu oraz pobytu w naszym kraju.

W trakcie dalszych czynności ustalono, iż na podstawie przedstawionych do kontroli paszportów i zawartych w nich stempli wjazdowych ich legalny pobyt w ramach ruchu bezwizowego skończył się w trakcie nieprzerwanego pobytu na terytorium Republiki Federalnej Niemiec. Jednocześnie obydwie cudzoziemki przebywając w Niemczech nieprzerwanie od stycznia tego roku nie dokonały legalizacji pobytu, ani nie poczyniły  żadnych starań w kierunku zalegalizowania pobytu.  

Wobec cudzoziemek zastosowano środki oddziaływania wychowawczego w postaci pouczenia na podstawie art. 41 Kodeksu Wykroczeń.

Komendant Placówki Straży Granicznej w Zakopanem wydał Mołdawiankom decyzje o zobowiązaniu do powrotu w terminie 20 dni. Ponadto kobiety nie wjadą do strefy Schengen przez kolejne sześć miesięcy.  

  • Nielegalny pobyt na terenie RP
    Nielegalny pobyt na terenie RP
do góry