Straż Graniczna Karpacki Oddział Straży Granicznej
Owocna współpraca Placówki SG w Zakopanem z PAN, TOPR oraz TPN - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Owocna współpraca Placówki SG w Zakopanem z PAN, TOPR oraz TPN

Justyna Drożdż

Zakopiańska Placówka Straży Granicznej przy współudziale Centrum Interwencji Kryzysowej oraz Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk, a także TOPR i TPN, zakończyła z wynikiem pozytywnym testy do projektu użycia bezzałogowych statków powietrznych (BSP) do zadań realizowanych przez jednostkę.

Działania przeprowadzano w rejonie Kasprowego Wierchu oraz Żabiej Czuby, w ramach krajowego Programu Kosmicznego na lata 2021-2026, realizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Pracy i Technologii.

Placówka Straży Granicznej w Zakopanem administruje odcinek granicy państwowej od znaku granicznego II/66 do znaku III/90, o łącznej długości 206 km 290 m.

Od znaku granicznego II/205/10 do II /220/5 na odcinku ok.12,6 km granica państwowa z Republiką Słowacji biegnie granią Tatr Wysokich, a od znaku granicznego II/231 do II/239 na odcinku prawie 7 km przebiega granią Tatr Zachodnich. Odcinki te w większości biegną w miejscach trudno dostępnych, a także poza szlakami turystycznymi.

Biorąc pod uwagę zdobyte w trakcie testów doświadczenia oraz mając na uwadze ukształtowanie ochranianego odcinka granicy państwowej można przypuszczać, że ciekawą alternatywą dla przeglądu oznakowania granicy państwowej jest realizowanie go przy pomocy BSP, w szczególności biorąc pod uwagę możliwość dokonywania szczegółowej kontroli odcinków trudno dostępnych, biegnących m in. w Tatrach Wysokich.

Można także przyjąć, że w przyszłości BSP może stać się  rozwiązaniem pomocniczym w realizacji zadania związanego z okresową kontrolą znaków granicznych i być może pozwoli ograniczyć do minimum zaangażowanie niezbędnych sił i środków przy szybkiej kontroli terenu bezpośrednio przyległego do granicy państwowej. Ponadto, dodatkowym atutem byłaby możliwość bieżącej aktualizacji map oraz dokumentacji geodezyjnej terenów przygranicznych.

Zdobyta wiedza oraz doświadczenie z użycia dronów będą wykorzystywana również w innych płaszczyznach działania Placówki SG w Zakopanem.

  • Owocna współpraca Placówki SG w Zakopanem z PAN, TOPR oraz TPN
    Owocna współpraca Placówki SG w Zakopanem z PAN, TOPR oraz TPN

do góry