Straż Graniczna Karpacki Oddział Straży Granicznej
Prezes agencji pracy naruszył przepisy dot. zatrudniania cudzoziemców - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Prezes agencji pracy naruszył przepisy dot. zatrudniania cudzoziemców

Justyna Drożdż
20.03.2023

Funkcjonariusze Placówki Straży Granicznej w Krakowie przeprowadzili kontrolę legalności wykonywania pracy, prowadzenia działalności gospodarczej oraz powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom na terytorium RP w jednej z krakowskich agencji zatrudnienia.

Kontrolą objęto prezesa zarządu (ob. Ukrainy) oraz akta osobowe obywateli Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Federacji Rosyjskiej, Gruzji, Mołdawii, Turcji, Tadżykistanu, Ukrainy oraz Uzbekistanu.

W oparciu o dokonane w trakcie kontroli ustalenia stwierdzono naruszenia przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Kontrolowany pracodawca w 557 przypadkach nie poinformował właściwego urzędu pracy o podjęciu, bądź też niepodjęciu pracy przez cudzoziemców na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz w 12 przypadkach nie dopełnił również obowiązku powiadomienia Wojewody Małopolskiego o niepodjęciu pracy przez cudzoziemców na podstawie wydanych zezwoleń na pracę.

Wobec prezesa firmy zostaną przeprowadzone czynności wyjaśniające, zmierzające do pociągnięcia go do odpowiedzialności za popełnione wykroczenia.

  • Prezes agencji pracy naruszył przepisy dot. zatrudniania cudzoziemców
    Prezes agencji pracy naruszył przepisy dot. zatrudniania cudzoziemców

 

 

 

 

do góry