Karpacki Ośrodek Wsparcia SG uświetniał imprezy 13 lipca 2014 r.

W niedzielę 13 lipca 2014 roku,  w Szczawnicy odbyła się II Ogólnopolska Olimpiada Sportowo - Pożarnicza Strażaków OSP. Piknik, poprzez prezentację elementów pokazu kompanii honorowej, uświetnił Pododdział Odwodowy (Reprezentacyjny) Karpackiego Ośrodka Wsparcia SG. Ponadto funkcjonariusze wystawili ekspozycję sprzętu transportowego i specjalistycznego będącego na wyposażeniu Wydziału Zabezpieczenia Działań, cieszący się zainteresowaniem nie tylko dzieci, ale również dorosłych. Pokaz uświetnili jednocześnie funkcjonariusze PSG w Zakopanem Śląsko-Małopolskiego Oddziału SG, którzy  prezentowali umiejętności psa służbowego wyszkolonego w zakresie środków odurzających, narkotyków.

Czytaj więcej...

Trójstronna umowa między Strażą Graniczną, CBŚ i ABW

8 lipca w siedzibie Komendy Głównej Straży Granicznej została podpisana partnerska umowa w ramach realizacji projektu pt.: „"THE POWER OF SYNERGY". Współpraca Straży Granicznej, Centralnego Biura Śledczego oraz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w zakresie zwalczania przestępczości transgranicznej i zorganizowanej”. Projekt jest współfinansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Program PL-15 „Współpraca w obszarze Schengen oraz walka z przestępczością transgraniczną i zorganizowaną, w tym przeciwdziałanie handlowi ludźmi oraz migracjom grup przestępczych”.

Czytaj więcej...

Wizyta reprezentantów Stowarzyszenia Polaków w Gagauzji w KOW SG

W ramach współpracy Straży Granicznej reprezentowanej przez Komendanta Karpackiego Ośrodka Wsparcia SG płk. SG Mieczysława Kurka i Komendanta Śląsko - Małopolskiego Oddziału SG ppłk. SG Waldemara Hołodniuka, ze Stowarzyszeniem Polaków w Gagauzji w Mołdawii, w dniu 08.07.2014 r., w Karpackim Ośrodku Wsparcia Straży Granicznej z wizytą przebywała grupa młodzieży, potomków Polaków zesłanych na tamte ziemie, począwszy od powstania listopadowego, a skończywszy na 1941 roku.

Czytaj więcej...

Praktyczne ćwiczenia z trenażerem dymowo – rozgorzeniowym

W dniu 4 lipca 2014 r. funkcjonariusze i pracownicy Karpackiego Ośrodka Wsparcia Straży Granicznej w Nowym Sączu, wspólnie z przedstawicielami Policji, wzięli udział w ciekawym i użytecznym zarówno w służbie jak i w pracy, szkoleniu zorganizowanym w KMP Straży Pożarnej w Nowym Sączu.

 

 

Czytaj więcej...

Piknik Służb mundurowych na sportowo

W dniu 29.06.2014 na Stadionie KKS Sandecja w Nowym Sączu odbył się rodzinny piknik służb mundurowych. Patronat nad całym przedsięwzięciem objęły Niezależne Samorządne Związki Zawodowe Funkcjonariuszy Służb Mundurowych: Służby Więziennej, Straży Granicznej, Straży Pożarnej oraz Policji.

Podstawowym celem założonym przez Organizatorów była integracja służb mundurowych, które na terenie miasta Nowego Sącza dbają na co dzień o bezpieczeństwo Sądeczan. Cała impreza rozpoczęła się o godzinie 14.00 w niedzielę,  przy pięknej  słonecznej aurze.

Czytaj więcej...

Najnowsze galerie