Udział w spotkaniu konsultacyjnym dot. podsumowania realizowanych przez Straż Graniczną projektów EFPI oraz omówienie przedsięwzięć zgłaszanych do współfinansowania ze środków FAMI

W dniach 27 – 29 października 2014 r. przedstawiciele Zespołu ds. Pozyskiwania Funduszy Zagranicznych Wydziału Wsparcia KOW SG uczestniczyli w spotkaniu konsultacyjnym zorganizowanym w celu podsumowania realizowanych przez Straż Graniczną projektów Europejskiego Funduszu Powrotów Imigrantów (EFPI) oraz omówienia przedsięwzięć zgłaszanych do współfinansowania ze środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (FAMI).

Czytaj więcej...

„The Power of Synergy. Współpraca Straży Granicznej, Centralnego Biura Śledczego oraz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w zakresie zwalczania przestępczości transgranicznej i zorganizowanej”

W dniach 27-31 października 2014 r. w Ośrodku Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Nowej Dębie funkcjonariusze Karpackiego Ośrodka Wsparcia Straży Granicznej w Nowym Sączu, wraz z funkcjonariuszami Podlaskiego i Nadbużańskiego Oddziału SG oraz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Centralnego Biura Śledczego Policji biorą udział w pierwszym specjalistycznym szkoleniu, przeprowadzanym w ramach projektu „The Power of Synergy…”.

Projekt stworzony z inicjatywy KOW SG, został złożony w ramach Programu: PL-15 „Współpraca w obszarze Schengen oraz walka z przestępczością transgraniczną i zorganizowaną, w tym przeciwdziałanie handlowi ludźmi oraz migracjom grup przestępczych", dofinansowanego z Funduszy Norweskich.

Czytaj więcej...

Klub HDK przy Orkiestrze Reprezentacyjnej Straży Granicznej z Nowego Sącza koordynuje ogólnopolską akcję Honorowego Oddawania Krwi

Rozpoczęła się kolejna ogólnopolska Akcja HDK  dla uczczenia Narodowego Święta Niepodległości pod hasłem NASZA KREW – NASZA OJCZYZNA. Z tej okazji jako jedni z pierwszych w Straży Granicznej, do akcji przystąpili funkcjonariusze Pododdziału Odwodowego Reprezentacyjnego z Karpackiego Ośrodka Wsparcia Straży Granicznej, oddając  3 600 ml bezcennego leku.

Nad przedsięwzięciem które organizuje Komendant Główny Straży Granicznej gen. dyw. SG Dominik Tracz, honorowy patronat objął Minister Spraw Wewnętrznych, Minister Sprawiedliwości oraz Marszałek Województwa Małopolskiego.  

Czytaj więcej...

I Mistrzostwa Karpackiego Ośrodka Wsparcia SG w Strzelaniu

W  dniu 15.10.2014 r. na terenie obiektu strzelnicy w Tyliczu, odbyły  się  I Mistrzostwa Karpackiego Ośrodka Wsparcia Straży Granicznej w strzelaniu.

Udział w zawodach brało 18 drużyn trzy-osobowych :

- 2 drużyny reprezentujące NSZZF SG KOW
- 1 drużyna reprezentująca Zespół Stanowisk Samodzielnych 
- 1 drużyna reprezentująca Samodzielną Sekcję Ochrony Informacji
- 2 drużyny reprezentujące Orkiestrę Reprezentacyjną SG
- 3 drużyny reprezentujące Wydział Wsparcia
- 4 drużyny reprezentujące Pododdział Odwodowy Reprezentacyjny SG
- 1 drużyna reprezentująca  Samodzielną Sekcję Kadr i Szkolenia
- 1 drużyna reprezentująca Wydział Zabezpieczenia Logistycznego
- 3 drużyny reprezentujące Wydział Zabezpieczenia Działań

Czytaj więcej...

Ślubowanie Pierwszoklasistów w Szkole Podstawowej w Biegonicach

     9 października 2014r. w Szkole Podstawowej nr 14 im. Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu odbyło się uroczyste pasowanie na ucznia. Dyrektor szkoły,  Irmina Michałowicz – Hajduk, serdecznie powitała zebranych gości, uczniów i rodziców. Na uroczystość przybyli Inspektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Pani Halina Wiśniowska, Komendant Karpackiego Ośrodka Wsparcia Straży Granicznej płk SG Mieczysław Kurek wraz z sygnalistami Orkiestry Reprezentacyjnej SG w Nowym Sączu oraz Przewodniczący Rady Rodziców SP 14, Pan Tomasz Kądziołka. Bohaterowie uroczystości, 31 uczniów dwóch klas pierwszych, podczas programu artystycznego celująco zdali egzamin przeprowadzony przez Panią Jesień. Uroczysty  charakter  ślubowania  został podkreślony  odegraniem sygnału przez reprezentantów nowosądeckiej Orkiestry Straży Granicznej. Następnie Dyrektor szkoły uroczyście przyjęła do braci uczniowskiej każdego pierwszaka w ceremonii pasowania ogromnym ołówkiem. Fakt ten został potwierdzony przez Pana Komendanta poprzez dotknięcie ramienia ucznia ciupagą. Pełnoprawni już uczniowie przyjęli serdeczne życzenia od zaproszonych gości, a także upominki od starszych kolegów i koleżanek. Uroczystość zakończyła się wspólną fotografią oraz słodkim poczęstunkiem przygotowanym przez rodziców pierwszoklasistów.

Czytaj więcej...

Najnowsze galerie