Projekt Karpackiego Ośrodka Wsparcia Straży Granicznej w Nowym Sączu kolejny raz otrzyma dofinansowanie w ramach Programu Erasmus+ !

W dniu 19 maja 2015 r. na stronie internetowej Narodowej Agencji Programu Erasmus+ ogłoszone zostały wyniki konkursu wniosków w Akcji 1 „Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego” w 2015 r. Zgodnie z niniejszą informacją, projekt sporządzony przez Karpacki Ośrodek Wsparcia Straży Granicznej w Nowym Sączu pn.: Doskonalenie zawodowe instruktorów wyszkolenia strzeleckiego funkcjonariuszy Straży Granicznej – edycja II” znalazł się na liście rankingowej jako projekt zatwierdzony do dofinansowania. Projekt Karpackiego Ośrodka Wsparcia Straży Granicznej w Nowym Sączu znalazł się na 76 pozycji listy rankingowej wśród 252 wniosków zatwierdzonych do dofinansowania na 733 wszystkich złożonych wniosków. Projektowi przyznano 96 punktów na 100 możliwych do uzyskania.

Czytaj więcej...

Awanse na pierwszy stopień oficerski funkcjonariuszy Karpackiego Ośrodka Wsparcia SG

W dniu 15 maja br. w Bieszczadzkim Oddziale SG w Przemyślu, miały miejsce  Centralne obchody Święta Straży Granicznej. W czasie tej uroczystości, odbyła się promocja  na pierwszy stopień oficerski 83 funkcjonariuszy Straży Granicznej z całego kraju. Wśród promowanych było dwóch funkcjonariuszy Karpackiego Ośrodka Wsparcia SG: ppor. SG Józef Korona i ppor. SG Jacek Luty.

Nowo promowanym funkcjonariuszom składamy serdeczne gratulacje i życzymy  dalszych awansów.

Czytaj więcej...

Seminarium z kryminalistyki

Kolejnym przedsięwzięciem w ramach Projektu nr 3/NMF PL-15/14 pt. „THE POWER OF SYNERGY. Współpraca Straży Granicznej, Centralnego Biura Śledczego oraz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w zakresie zwalczania przestępczości transgranicznej i zorganizowanej” w ramach programu PL-15 „Współpraca w obszarze Schengen oraz walka z przestępczością transgraniczną i zorganizowaną, w tym przeciwdziałanie handlowi ludźmi oraz migracjom grup przestępczych” w ramach Funduszy Norweskich (Norway Grants) będzie „Seminarium szkoleniowe w zakresie kryminalistyki jako narzędzia stanowiącego wsparcie dla organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości w zwalczaniu przestępczości transgranicznej i zorganizowanej w strefie Schengen dla funkcjonariuszy Straży Granicznej, Centralnego Biura Śledczego oraz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego”.

Czytaj więcej...

Kolejne działania w ramach projektu "THE POWER OF SYNERGY..."

Już w przyszłym tygodniu w dniach 25-29 maja 2015 r. realizowany będzie kolejny etap Projektu nr 3/NMF PL-15/14 pt. „THE POWER OF SYNERGY. Współpraca Straży Granicznej, Centralnego Biura Śledczego oraz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w zakresie zwalczania przestępczości transgranicznej i zorganizowanej” w ramach programu PL-15 „Współpraca w obszarze Schengen oraz walka z przestępczością transgraniczną i zorganizowaną, w tym przeciwdziałanie handlowi ludźmi oraz migracjom grup przestępczych” w ramach Funduszy Norweskich (Norway Grants).

Czytaj więcej...

Orkiestra Reprezentacyjna SG w Kijowie

    W dniu 9 maja 2015 r. Orkiestra Reprezentacyjna Straży Granicznej, na zaproszenie Biura Administracji Prezydenta Ukrainy Petra Poroszenki, wzięła udział w uroczystym Marszu Pokoju w Kijowie. Uroczystościom z udziałem Orkiestry towarzyszyła wielotysięczna publiczność. Przybycie delegacji polskiej na Ukrainę spotkało się z wielkim entuzjazmem i wdzięcznością ze strony mieszkańców Kijowa, wzbudzając duże zainteresowanie tamtejszych mediów. Paradę wraz z pokazem musztry paradnej transmitowała na żywo telewizja Ukrainy.

Najnowsze galerie