Szkolenie służb z zakresu zwalczania przestępczości zorganizowanej w Legionowie

W dniach 1-5 grudnia 2014 r. w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie odbywa się  40-sto osobowe szkolenie funkcjonariuszy Straży Granicznej, Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z zakresu zwalczania przestępczości zorganizowanej przez zespoły bojowe z użyciem broni palnej w obiektach zurbanizowanych.

Szkolenie stanowi kolejne przedsięwzięcie realizowane w ramach projektu „The Power of Synergy. Współpraca Straży Granicznej, Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w zakresie zwalczania przestępczości transgranicznej i zorganizowanej”. Projekt dofinansowany z Funduszy Norweskich, został opracowany z inicjatywy Karpackiego Ośrodka Wsparcia Straży Granicznej w Nowym Sączu.

Czytaj więcej...

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA OTWIERAJĄCA PROJEKT "THE POWER OF SYNERGY..."

W dniu 26 listopada 2014 r. w Zakopanem rozpoczęła się trzydniowa konferencja oficjalnie inaugurująca projekt "The Power of Synergy...".

W projekcie konferencje podzielone są na dwa bloki (obszary) tematyczne, tj: moduł operacyjnego wsparcia technicznego oraz moduł działań specjalnych - realizacyjnych. Spotkanie przedstawicieli głównych instytucji przewidzianych do walki z przestępczością transgraniczną i zorganizowaną daje możliwość m.in. rozważenia aktualnych oraz prognozowanych zagrożeń płynących ze strony ogólnie rozumianego świata przestępczego. Jest to również okazja do ukazania szerokich możliwości współpracy pomiędzy podmiotami zwalczającymi przestępczość transgraniczną i zorganizowaną.

Czytaj więcej...

Ogólnopolska konferencja przedstawicieli SG, ABW i CBŚP w zakresie walki z przestępczością transgraniczną i zorganizowaną

Szanowni Państwo,

 informujemy, że w dniach 26-28 listopada 2014 r. odbędzie się kolejne przedsięwzięcie realizowane w ramach projektu „The Power of Synergy. Współpraca Straży Granicznej, Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w zakresie zwalczania przestępczości transgranicznej i zorganizowanej”. Projekt dofinansowany z Funduszy Norweskich został złożony z inicjatywy Karpackiego Ośrodka Wsparcia Straży Granicznej w Nowym Sączu.

Najbliższym przedsięwzięciem organizowanym w ramach ww. projektu jest Konferencja przedstawicieli SG, ABW i CBŚP w zakresie walki z przestępczością transgraniczną i zorganizowaną.

Czytaj więcej...

Akcja HDK - Nasza Krew - Nasza Ojczyzna

W ramach ogólnopolskiego projektu Komendanta Głównego Straży Granicznej gen. dyw. SG Dominika Tracza pod hasłem NASZA KREW-NASZA OJCZYZNA, dnia 19 listopada 2014 roku w godzinach  8.00 - 14.00 na terenie Komendy Karpackiego Ośrodka Wsparcia SG odbyła się akcja honorowego oddawania krwi.

Przedsięwzięcie to ma zasięg ogólnopolski i wspierane jest od strony organizacyjnej przez Stowarzyszenie Weteranów Polskich Formacji Granicznych i Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy Straży Granicznej. Ponadto NSZZF SG był fundatorem i darczyńcą  bannerów promujących działalność Klubu HDK oraz Orkiestry Reprezentacyjnej SG.

Czytaj więcej...

Uroczystość związana z obchodami Święta Niepodległości w Karpackim Ośrodku Wsparcia Straży Granicznej

Karpacki Ośrodek Wsparcia SG jest najmłodszą jednostką, która powstała po reorganizacji 3 lutego 2014 roku. Kontynuuje ona zaszczytne tradycje 1 Pułku Strzelców Podhalańskich”.  – powiedział podczas spotkania z przedstawicielami mediów Komendant Ośrodka płk SG Mieczysław Kurek.

W dniu 14.11.2014 r. w Karpackim Ośrodku Wsparcia Straży Granicznej, miały miejsce obchody 96. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Czytaj więcej...

Najnowsze galerie