Pożegnanie ostatniego obrońcy Węgierskiej Górki

13 stycznia 2015 r. w Cięcinie odbyła się ceremonia pogrzebowa porucznika i podharcmistrza Antoniego Wolnego.

Ostatni żyjący obrońca Węgierskiej Górki, długoletni działacz społeczny w środowisku weteranów wojennych zmarł 9 stycznia br.

Antoni Wolny urodził się w 1922 roku w Rycerce Dolnej. W 1932 roku wstąpił do Związku Harcerstwa Polskiego. Brał udział w obozach harcerskich, uczestniczył też w różnych ćwiczeniach dziennych i nocnych. We wrześniu 1939 roku, na rozkaz dowódcy obrony majora Kazimierza Czarkowskiego, został skierowany do obsługi gołębi pocztowych. Po likwidacji tej formy łączności jej obsługa wycofała się w kierunku Żywca. Wyposażony w broń i amunicję Antoni Wolny otrzymał rozkaz kierowania ruchem ewakuacyjnym żołnierzy do Kocierza, a cywilów do Porąbki.

Czytaj więcej...

Koncert Noworoczny

   Od „Amazing Grace” poprzez „Bo w Barcelonie”, „Libiamo”, Parade of the Charioteers - marsz z filmu "Ben Hur" „O sole mio”, „Od Bacha do Czajkowskiego” i „Marsz Radetzkyego”, aż po kolędę „Bóg się rodzi”, wspólnie zaśpiewaną z widownią w dniu 11 stycznia 2015 r. odbył się koncert noworoczny Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej pod dyrekcją ppłk. SG dr. Stanisława Strączka i mjr. SG Leszka Mieczkowskiego. Koncert odbył się w Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu, który wraz Karpackim Ośrodkiem Wsparcia Straży Granicznej był współorganizatorem koncertu. Do współpracy z Orkiestrą Reprezentacyjną SG zaproszono utalentowanych wykonawców: Joannę Moskowicz solistkę Opery Wrocławskiej (sopran), Natalię Zabrzeską-Nieć, solistkę Orkiestry Reprezentacyjnej SG, związaną również z Sądecką Orkiestrą Symfoniczną i Chórem im. Jana Pawła II w Nowym Sączu (sopran), Rafała Bartmińskiego –absolwenta Wydziału Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach; występującego w Operze Narodowej w Warszawie oraz Operze Wrocławskiej (tenor). Gościnnie wystąpili: Lindsay Davidson ze Szkocji, który wykazał się kunsztem gry na dudach oraz Dr Graham o Jones z Wielkiej Brytanii. Podpułkownik Graham Jones rozpoczął karierę wojskową jako muzyk w Artylerii Królewskiej oraz jako dyrygent prowadził Orkiestrę Królewską.

Czytaj więcej...

14 edycja akcji charytatywnej - Świąteczna Paczka „Tęczowy Promyk - Dzieciom” przeprowadzona przy udziale funkcjonariuszy Straży Granicznej z Nowego Sącza

   Już po raz czternasty funkcjonariusze Straży Granicznej z Nowego Sącza, w dniach 20-23 grudnia 2014r. pod egidą NSZZ FSG przy KOW SG (po raz pierwszy), na czele z kolegą -emerytowanym funkcjonariuszem KaOSG Józefem Szablą, wzięli udział w ogólnopolskiej akcji charytatywnej: Świąteczna Paczka - „Tęczowy Promyk - Dzieciom”. 

   Koordynatorem tej szlachetnej akcji jak co roku, była Pani Barbara Przygodzka - Dyrektor Przedszkola nr 108 w Warszawie, która motywuje młodzież i dzieci z Warszawy, aby zbierały żywność, środki czystości, pomoce szkolne i zabawki, dla rodzin wielodzietnych i najbardziej potrzebujących pomocy, z różnych regionów przygranicznych w południowej Polsce.

Czytaj więcej...

Spotkanie opłatkowe w Karpackim Ośrodku Wsparcia SG 2014 r.

23 grudnia 2014r. w Karpackim Ośrodku Wsparcia Straży Granicznej w Nowym Sączu, odbyło się spotkanie wigilijne w którym uczestniczyli funkcjonariusze i pracownicy KOW SG, a także zaproszeni goście.

Komendant Karpackiego Ośrodka Wsparcia SG płk SG Mieczysław Kurek zaznaczył, że nadchodzące Święta to szczególny czas. Podsumował kończący się rok i podziękował wszystkim za zaangażowanie, ofiarną służbę i pracę dla wspólnego dobra i bezpieczeństwa.  W imieniu własnym i Zastępcy - Pani ppłk SG Renaty Obrzut, złożył życzenia pełnych radości i pokoju Świąt Bożego Narodzenia, a także szczęśliwego Nowego Roku 2015.

 

 

 

Czytaj więcej...

Szkolenie służb z zakresu zwalczania przestępczości zorganizowanej w Legionowie

W dniach 1-5 grudnia 2014 r. w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie odbywa się  40-sto osobowe szkolenie funkcjonariuszy Straży Granicznej, Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z zakresu zwalczania przestępczości zorganizowanej przez zespoły bojowe z użyciem broni palnej w obiektach zurbanizowanych.

Szkolenie stanowi kolejne przedsięwzięcie realizowane w ramach projektu „The Power of Synergy. Współpraca Straży Granicznej, Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w zakresie zwalczania przestępczości transgranicznej i zorganizowanej”. Projekt dofinansowany z Funduszy Norweskich, został opracowany z inicjatywy Karpackiego Ośrodka Wsparcia Straży Granicznej w Nowym Sączu.

Czytaj więcej...

Najnowsze galerie