Straż Graniczna Karpacki Oddział Straży Granicznej

Nawigacja

Apel o pilnowanie bagaży i informacja o specjalnych pasach dla pielgrzymów w PSG w Krakowie – Balicach

„Stój na straży swych bagaży”. W związku ze zbliżającymi się Światowymi Dniami Młodzieży – Kraków 2016 i zintensyfikowaniu działań mających na celu zachowanie bezpieczeństwa na lotnisku w Krakowie - Baliach, Karpacki Oddział Straży Granicznej przypomina podróżnym o konieczności wzmożenia nadzoru nad posiadanymi bagażami.

Drugi tydzień tymczasowego przywrócenia kontroli granicznej w Małopolsce

W drugim tygodniu, przywróconej od 4 lipca br. kontroli granicznej, zadania związane z dokonywaniem kontroli granicznej były realizowane przez funkcjonariuszy Karpackiego Oddziału Straży Granicznej, pełniących służbę w placówkach w Krakowie – Balicach oraz Zakopanem.

Odprawa przedstawicieli FRONTEX w PSG w Krakowie – Balicach związana z przedsięwzięciami dotyczącymi ŚDM

15 lipca br. w Placówce SG w Krakowie – Balicach, znajdującej się z terytorialnym zasięgu działania Karpackiego Oddziału SG, odbyła się odprawa przedoperacyjna, poprzedzająca uruchomienie dwóch dodatkowych czasowych punktów ogniskowych (Focal Point) w Krakowie – Balicach oraz Katowicach – Pyrzowicach.

Funkcjonariusze Placówki SG w Tarnowie zabezpieczali trasę przejazdu w ramach 73. edycji Tour de Pologne 2016

W dniu 14 lipca br. funkcjonariusze Karpackiego Oddziału SG, pełniący służbę w Placówce SG w Tarnowie, zabezpieczali trasę przejazdu wyścigu kolarskiego, zorganizowanego w ramach 73. edycji Tour de Pologne 2016.

Aktualności

Kalendarium

do góry