Wizyta Ministra Spraw Wewnętrznych

W dniu 21 sierpnia 2014r. Karpacki Ośrodek Wsparcia Straży Granicznej w Nowym Saczu wizytował Minister Spraw Wewnętrznych Pan Bartłomiej Sienkiewicz. Wizytę w Karpackim Ośrodku Wsparcia SG poprzedziła odprawa w Komendzie Miejskiej Policji w Nowym Sączu poświęcona bezpieczeństwu wewnętrznemu w naszym kraju i współdziałaniu służb Policji, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej na terenie małopolski.

Czytaj więcej...

Pielgrzymka na Jasną Górę

W dniach 13-14 sierpnia 2014 r. odbyła się Pielgrzymka Służb Mundurowych na Jasną Górę. 13 sierpnia do Siedlca Mirowskiego przybyli pielgrzymi ze wszystkich oddziałów i ośrodków szkoleń Straży Granicznej. Prawie 200 uczestników: funkcjonariuszy, pracowników Straży Granicznej i osób z ich rodzin, wzięło udział we Mszy św. w sanktuarium św. O. Pio. Mszy św. przewodniczył dziekan Straży Granicznej ks. płk SG Zbigniew Kępa w koncelebrze księży kapelanów ze Straży Granicznej.

Czytaj więcej...

Wręczenie aktów mianowania na stopień w korpusie chorążych Straży Granicznej

   W dniu 04 sierpnia 2014 w Karpackim Ośrodku Wsparcia SG odbyła się uroczystość związana z wręczeniem funkcjonariuszom aktów mianowania na stopień młodszego chorążego Straży Granicznej, po ukończeniu szkolenia w zakresie szkoły chorążych  w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie.  Akty mianowania na stopień młodszego chorążego SG otrzymali:
- sierż. szt. SG Mirosław Stachowicz,
- sierż. szt. SG Grzegorz Banach.

   W czasie uroczystej zbiórki nowo mianowani funkcjonariusze otrzymali także gratulacje i życzenia, które w imieniu Komendanta Ośrodka Wsparcia SG i  własnym, złożyła Pani ppłk SG Renata Obrzut - Zastępca Komendanta, a także obecni na uroczystości przedstawiciele kadry kierowniczej Ośrodka.

 

Czytaj więcej...

Karpacki Ośrodek Wsparcia SG uświetniał imprezy 13 lipca 2014 r.

W niedzielę 13 lipca 2014 roku,  w Szczawnicy odbyła się II Ogólnopolska Olimpiada Sportowo - Pożarnicza Strażaków OSP. Piknik, poprzez prezentację elementów pokazu kompanii honorowej, uświetnił Pododdział Odwodowy (Reprezentacyjny) Karpackiego Ośrodka Wsparcia SG. Ponadto funkcjonariusze wystawili ekspozycję sprzętu transportowego i specjalistycznego będącego na wyposażeniu Wydziału Zabezpieczenia Działań, cieszący się zainteresowaniem nie tylko dzieci, ale również dorosłych. Pokaz uświetnili jednocześnie funkcjonariusze PSG w Zakopanem Śląsko-Małopolskiego Oddziału SG, którzy  prezentowali umiejętności psa służbowego wyszkolonego w zakresie środków odurzających, narkotyków.

Czytaj więcej...

Trójstronna umowa między Strażą Graniczną, CBŚ i ABW

8 lipca w siedzibie Komendy Głównej Straży Granicznej została podpisana partnerska umowa w ramach realizacji projektu pt.: „"THE POWER OF SYNERGY". Współpraca Straży Granicznej, Centralnego Biura Śledczego oraz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w zakresie zwalczania przestępczości transgranicznej i zorganizowanej”. Projekt jest współfinansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Program PL-15 „Współpraca w obszarze Schengen oraz walka z przestępczością transgraniczną i zorganizowaną, w tym przeciwdziałanie handlowi ludźmi oraz migracjom grup przestępczych”.

Czytaj więcej...

Najnowsze galerie