Orkiestra Reprezentacyjna SG koncertowała w Niemczech

   W dniach 12-17.03.2015 r. Orkiestra Reprezentacyjna Straży Granicznej uczestniczyła  w Międzynarodowym Festiwalu Orkiestr w Niemczech, w miastach:  Monachium, Stuttgart, Trier.

   Muzycy w czasie 3-dniowego festiwalu zaprezentowali pokazy musztry paradnej łącznie 30-tysięcznej publiczności. Podczas występów swój dorobek artystyczny zaprezentowały orkiestry wojskowe poszczególnych krajów m.in.: Holandii, Rosji, Mołdawii, Wielkiej Brytanii oraz Niemiec. Wśród ww. zespołów Orkiestra Reprezentacyjna Straży Granicznej wystawiła własną prezentację muzyczną z elementami choreografii, kolejny raz promując nasz kraj oraz formację Straży Granicznej.

Czytaj więcej...

NASZA KREW - NASZA OJCZYZNA

   Dokonano podsumowania akcji honorowego oddawania krwi przez funkcjonariuszy służb mundurowych, dla uczczenia Narodowego Święta Niepodległości RP, prowadzej pod hasłem NASZA KREW - NASZA OJCZYZNA. Przedsięwzięcie trwało od 25 października do 15 grudnia 2014 roku w poszczególnych jednostkach organizacyjnych i szkoleniowych Straży Granicznej, Policji, Służby Więziennej, Biura Ochrony Rządu, Straży Miejskiej, jak również w innych instytucjach i organizacjach związanych ze służbami mundurowymi. Krew oddawała również młodzież szkolna, studenci, a także członkowie Organizacji Społeczno-Wychowawczej Strzelec, Związku Harcerstwa Polskiego i Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej.

Czytaj więcej...

Wspólna akcja funkcjonariuszy CBŚP, Straży Granicznej oraz Izby Celnej

Wspólna akcja funkcjonariuszy CBŚP, Straży Granicznej oraz Izby Celnej doprowadziła do zlikwidowania na terenie powiatu limanowskiego nielegalnie działającej fabryki tytoniu. Funkcjonariusze nowosądeckiego wydziału Centralnego Biura Śledczego Policji, Karpackiego Ośrodka Wsparcia Straży Granicznej w Nowym Sączu oraz Izby Celnej w Nowym Sączu, 4 marca podczas wieczornych działań na terenie miejscowości Dobra zlikwidowali nielegalną linię technologiczną do produkcji tytoniu.

Czytaj więcej...

Zakupy zrealizowane przez Karpacki Ośrodek Wsparci Straży Granicznej w ramach projektu nr 3/NMF PL 15/14 pt. „THE POWER OF SYNERGY. Współpraca Straży Granicznej, Centralnego Biura Śledczego oraz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w zakresie zw

Karpacki Ośrodek Wsparcia Straży Granicznej w Nowym Sączu realizuje projekt nr 3/NMF PL 15/14 pt. THE POWER OF SYNERGY. Współpraca Straży Granicznej, Centralnego Biura Śledczego oraz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w zakresie zwalczania przestępczości transgranicznej i zorganizowanej” w ramach Funduszy Norweskich (Norway Grants), program PL-15 „Współpraca w obszarze Schengen oraz walka z przestępczością transgraniczną i zorganizowaną, w tym przeciwdziałanie handlowi ludźmi oraz migracjom grup przestępczych”.

Czytaj więcej...

Szkolenie młodzieży ze Związku Strzeleckiego „Strzelec” w Tymbarku

    W dniu 27.02.2014 w ramach Porozumienia pomiędzy Komendantem Karpackiego Ośrodka Wsparcia Straży Granicznej a Dowódcą Jednostki  Strzeleckiej Nr 2007 Związku Strzeleckiego „Strzelec”  przeprowadzone zostały zajęcia szkoleniowe z zakresu budowy i użytkowania broni strzeleckiej.  21-osobowa grupa młodzieży Tymbarskiego Strzelca  została podzielona na trzy grupy. Funkcjonariusze Pododdziału Odwodowego (Reprezentacyjnego) prezentowali  i szkolili  młodzież z wykorzystaniem sprzętu i broni będącej na wyposażeniu Pododdziału. Kolejnym punktem szkolenia była możliwość skorzystania z symulatora strzeleckiego do nauki strzelań bojowych. Ostatni element szkolenia przeprowadzali funkcjonariusze Wydziału Zabezpieczenia Działań, podczas którego „Strzelcy” zostali zapoznani z bronią strzelecką i specjalistycznym sprzętem, towarzyszącym funkcjonariuszom podczas realizacji zadań służbowych.  W trakcie przeprowadzonego szkolenia młodzież Tymbarskiego Strzelca korzystała z pełnym zaangażowaniem z wiedzy i doświadczenia funkcjonariuszy Karpackiego Ośrodka Wsparcia Straży Granicznej w Nowym Sączu.

Czytaj więcej...

Najnowsze galerie