I Mistrzostwa Karpackiego Ośrodka Wsparcia SG w Strzelaniu

W  dniu 15.10.2014 r. na terenie obiektu strzelnicy w Tyliczu, odbyły  się  I Mistrzostwa Karpackiego Ośrodka Wsparcia Straży Granicznej w strzelaniu.

Udział w zawodach brało 18 drużyn trzy-osobowych :

- 2 drużyny reprezentujące NSZZF SG KOW
- 1 drużyna reprezentująca Zespół Stanowisk Samodzielnych 
- 1 drużyna reprezentująca Samodzielną Sekcję Ochrony Informacji
- 2 drużyny reprezentujące Orkiestrę Reprezentacyjną SG
- 3 drużyny reprezentujące Wydział Wsparcia
- 4 drużyny reprezentujące Pododdział Odwodowy Reprezentacyjny SG
- 1 drużyna reprezentująca  Samodzielną Sekcję Kadr i Szkolenia
- 1 drużyna reprezentująca Wydział Zabezpieczenia Logistycznego
- 3 drużyny reprezentujące Wydział Zabezpieczenia Działań

Czytaj więcej...

Ślubowanie Pierwszoklasistów w Szkole Podstawowej w Biegonicach

     9 października 2014r. w Szkole Podstawowej nr 14 im. Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu odbyło się uroczyste pasowanie na ucznia. Dyrektor szkoły,  Irmina Michałowicz – Hajduk, serdecznie powitała zebranych gości, uczniów i rodziców. Na uroczystość przybyli Inspektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Pani Halina Wiśniowska, Komendant Karpackiego Ośrodka Wsparcia Straży Granicznej płk SG Mieczysław Kurek wraz z sygnalistami Orkiestry Reprezentacyjnej SG w Nowym Sączu oraz Przewodniczący Rady Rodziców SP 14, Pan Tomasz Kądziołka. Bohaterowie uroczystości, 31 uczniów dwóch klas pierwszych, podczas programu artystycznego celująco zdali egzamin przeprowadzony przez Panią Jesień. Uroczysty  charakter  ślubowania  został podkreślony  odegraniem sygnału przez reprezentantów nowosądeckiej Orkiestry Straży Granicznej. Następnie Dyrektor szkoły uroczyście przyjęła do braci uczniowskiej każdego pierwszaka w ceremonii pasowania ogromnym ołówkiem. Fakt ten został potwierdzony przez Pana Komendanta poprzez dotknięcie ramienia ucznia ciupagą. Pełnoprawni już uczniowie przyjęli serdeczne życzenia od zaproszonych gości, a także upominki od starszych kolegów i koleżanek. Uroczystość zakończyła się wspólną fotografią oraz słodkim poczęstunkiem przygotowanym przez rodziców pierwszoklasistów.

Czytaj więcej...

Udział w konferencji pn. „ 10 lat EFS w Polsce. Pespektywy na przyszłość”

   W dniu 6 października 2014 r. przedstawiciele Zespołu ds. Pozyskiwania Funduszy Zagranicznych Wydziału Wsparcia KOW SG uczestniczyli w konferencji zorganizowanej przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju RP. Spotkanie zostało zorganizowane w Warszawie w Centrum Nauki Kopernik.

   Sympozjum dotyczyło działań podejmowanych dotychczas w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce. Podczas udziału w panelu tematycznym dot. innowacji
i współpracy ponadnarodowej przedstawiciele KOW SG mieli możliwość podjęcia dyskusji w przedmiotowym zakresie oraz poznania tematyki dotychczas wspieranych działań
z Europejskiego Funduszu Społecznego, jak również szczegółów prac planowanych do realizacji w latach 2014 -2020.

Czytaj więcej...

Uroczysta Zmiana Posterunku Honorowego przed Grobem Nieznanego Żołnierza

W dniu  05.10.2014r. odbyła się w Warszawie Uroczysta Zmiana Posterunku Honorowego przed Grobem Nieznanego Żołnierza na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego. Uroczystej zmiany dokonał Pododdział Odwodowy (Reprezentacyjny) - reprezentujący Staż Graniczną. Jest to uroczystość cykliczna coniedzielna, którą realizują wyróżniające się pododdziały reprezentacyjne Wojska Polskiego, Policji i Służby Więziennej i Celnej.  Oficerem dokonującym zmiany wartowników na posterunku honorowym był mjr SG Sławomir Gumulak.

Czytaj więcej...

MIEJSKIE ĆWICZENIA OBRONNE, ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Z UDZIAŁEM FUNKCJONARIUSZY WZD KOW SG PK. :”WRZOS-2014”

W dniach 2-3 października 2014 r. na terenie Miasta Nowego Sącza przeprowadzono aplikacyjne i praktyczne epizody ćwiczeń systemu obronnego, zarządzania kryzysowego oraz obrony cywilnej we współpracy ze służbami, inspekcjami i strażami z elementami współudziału w wieloszczeblowym ćwiczeniu wojewódzkim pk. „Wrzos - 2014”.

Tematem operacji było doskonalenie kierowania realizacją zadań obronnych z elementami zarządzania kryzysowego oraz obrony cywilnej, zasad organizacji prowadzenia działań ratowniczych oraz udzielania pomocy medycznej przy powstaniu zdarzeń kryzysowych w obiektach użyteczności publicznej w infrastrukturze komunalnej połączonych z ewakuacją ludzi i mienia.

Szkolenie składało się z kilku etapów. W II szczeblu  udział wzięli funkcjonariusze Wydziału Zabezpieczenia Działań z Karpackiego Ośrodka Wsparcia Straży Granicznej, podczas symulacji sytuacji z zaistniałym zagrożeniem terrorystycznym na terenie MPK Sp. z o.o, poprzez prezentację działań zmierzających do likwidacji zagrożenia dywersyjno – sabotażowego, unieszkodliwienie powstałego niebezpieczeństwa oraz odbicie wziętych zakładników.

Najnowsze galerie