Ogólnopolska konferencja przedstawicieli SG, ABW i CBŚP w zakresie walki z przestępczością transgraniczną i zorganizowaną

Szanowni Państwo,

 informujemy, że w dniach 26-28 listopada 2014 r. odbędzie się kolejne przedsięwzięcie realizowane w ramach projektu „The Power of Synergy. Współpraca Straży Granicznej, Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w zakresie zwalczania przestępczości transgranicznej i zorganizowanej”. Projekt dofinansowany z Funduszy Norweskich został złożony z inicjatywy Karpackiego Ośrodka Wsparcia Straży Granicznej w Nowym Sączu.

Najbliższym przedsięwzięciem organizowanym w ramach ww. projektu jest Konferencja przedstawicieli SG, ABW i CBŚP w zakresie walki z przestępczością transgraniczną i zorganizowaną.

Czytaj więcej...

Akcja HDK - Nasza Krew - Nasza Ojczyzna

W ramach ogólnopolskiego projektu Komendanta Głównego Straży Granicznej gen. dyw. SG Dominika Tracza pod hasłem NASZA KREW-NASZA OJCZYZNA, dnia 19 listopada 2014 roku w godzinach  8.00 - 14.00 na terenie Komendy Karpackiego Ośrodka Wsparcia SG odbyła się akcja honorowego oddawania krwi.

Przedsięwzięcie to ma zasięg ogólnopolski i wspierane jest od strony organizacyjnej przez Stowarzyszenie Weteranów Polskich Formacji Granicznych i Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy Straży Granicznej. Ponadto NSZZF SG był fundatorem i darczyńcą  bannerów promujących działalność Klubu HDK oraz Orkiestry Reprezentacyjnej SG.

Czytaj więcej...

Uroczystość związana z obchodami Święta Niepodległości w Karpackim Ośrodku Wsparcia Straży Granicznej

Karpacki Ośrodek Wsparcia SG jest najmłodszą jednostką, która powstała po reorganizacji 3 lutego 2014 roku. Kontynuuje ona zaszczytne tradycje 1 Pułku Strzelców Podhalańskich”.  – powiedział podczas spotkania z przedstawicielami mediów Komendant Ośrodka płk SG Mieczysław Kurek.

W dniu 14.11.2014 r. w Karpackim Ośrodku Wsparcia Straży Granicznej, miały miejsce obchody 96. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Czytaj więcej...

Obchody Dni Honorowego Dawstwa Krwi z udziałem funkcjonariuszy i pracowników Karpackiego Ośrodka Wsparcia Straży Granicznej.

W dniu 13.11.2014 r. w sali reprezentacyjnej sądeckiego Ratusza, odbyła się  akademia z okazji obchodów Dni Honorowego Dawstwa Krwi. Gospodarzem uroczystości był Prezydent Miasta Nowego Sącza – Pan Ryszard Nowak. Uroczystość rozpoczęła się od powitania zaproszonych gości i odśpiewaniem hymnu Polskiego Czerwonego Krzyża. Następnie przypomniano historię honorowego krwiodawstwa, którego początki w Polsce sięgają 1936 r., kiedy przy Szpitalu Polskiego Czerwonego Krzyża w Warszawie powstał Instytut Przetaczania Krwi.

Czytaj więcej...

Udział Pododdziału Odwodowego - Reprezentacyjnego Karpackiego Ośrodka Wsparcia SG w obchodach Święta Niepodległości w dniu 11.11.2014 r. w Warszawie

   Odzyskanie Niepodległości przez Polskę po 123 latach zaborów stanowiło jedno z najważniejszych wydarzeń w dziejach państwa polskiego. Był to akt historyczny wprowadzający Polskę po długim okresie nieobecności do grona suwerennych państw.

   W dniu 11.11.2014r. w stolicy, odbyły się uroczyste obchody 96. rocznicy odzyskania Niepodległości. Funkcjonariusze Pododdziału Odwodowego – Reprezentacyjnego Straży Granicznej z Nowego Sącza, poprzez udział w obchodach Święta Niepodległości uczcili pamięć tamtych zdarzeń.

Czytaj więcej...

Najnowsze galerie