Warsztaty- Relacyjne bazy danych.

Zrealizowany został kolejny etap Projektu nr 3/NMF PL-15/14 pt. „THE POWER OF SYNERGY. Współpraca Straży Granicznej, Centralnego Biura Śledczego oraz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w zakresie zwalczania przestępczości transgranicznej i zorganizowanej” w ramach programu PL-15 „Współpraca w obszarze Schengen oraz walka z przestępczością transgraniczną i zorganizowaną, w tym przeciwdziałanie handlowi ludźmi oraz migracjom grup przestępczych” w ramach Funduszy Norweskich (Norway Grants).

W terminie od 13 do 14 lipca 2015 r. w siedzibie Karpackiego Ośrodka Wsparcia Straży Granicznej w Nowym Sączu odbyło się szkolenie w zakresie obsługi relacyjnych bazy danych. Wzięło w nim udział dziesięciu funkcjonariuszy SG.

Czytaj więcej...

Wspólne ćwiczenia w Jednostce Wojskowej Komandosów w Lublińcu

W terminie 29 czerwca – 3 lipca 2015 r. w obiektach szkoleniowych Jednostki Wojskowej Komandosów w Lublińcu odbywało się szkolenie z zakresu zatrzymywania szczególnie niebezpiecznych przestępców w ramach zwalczania przestępczości transgranicznej i zorganizowanej w sytuacji konieczności użycia broni palnej (z elementami komunikacji w języku angielskim).

Szkolenie zostało zrealizowane w ramach projektu nr 3/NMF PL15/14 pt. „THE POWER OF SYNERGY. Współpraca Straży Granicznej, Centralnego Biura Śledczego oraz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w zakresie zwalczania przestępczości transgranicznej i zorganizowanej” realizowanego w ramach programu PL-15 „Współpraca w obszarze Schengen oraz walka z przestępczością transgraniczną i zorganizowaną, w tym przeciwdziałanie handlowi ludźmi oraz migracjom grup przestępczych”.

Czytaj więcej...

Uroczyste ślubowanie w Karpackim Ośrodku Wsparcia SG

W dniu 7 lipca 2015 r. w Sali Tradycji, w obecności kadry kierowniczej Ośrodka, odbyło się uroczyste ślubowanie funkcjonariusza przyjętego do służby w Straży Granicznej do szeregów Orkiestry Reprezentacyjnej SG.

Podczas uroczystości Zastępca Komendanta Karpackiego Ośrodka Wsparcia SG ppłk SG Renata Obrzut zaakcentowała istotę służby w prestiżowym i wyjątkowym zespole muzyków, tworzących jednolitą całość i doskonałe brzmienie Orkiestry Reprezentacyjnej SG. 

Pani Komendant złożyła życzenia samorealizacji i pomyślności w służbie w Straży Granicznej nowo przyjętemu funkcjonariuszowi.

Czytaj więcej...

Pobyt funkcjonariuszy SG w Neustrelitz- II Mobilność w ramach Programu Erasmus+

Projekt pn. „Doskonalenie zawodowe instruktorów wyszkolenia strzeleckiego funkcjonariuszy Straży Granicznej” Nr 2014-1-PL01-KA102-001447, realizowany przez Karpacki Ośrodek Wsparcia Straży Granicznej w Nowym Sączu w partnerstwie z Akademią Policji Federalnej w Lubece (Bundespolizeiakademie in Lübeck) w ramach Programu Unii Europejskiej Erasmus+, Akcji 1 „Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego” zakładał dwa wyjazdy szkoleniowe dla wykładowców oraz instruktorów prowadzących szkolenie strzeleckie w różnych jednostkach organizacyjnych Straży Granicznej.

Czytaj więcej...

Funkcjonariusz KOWSG Mistrzem Polski Służb Mundurowych w Kick Boxingu

W dniach 19-21 czerwca 2015 roku odbyły się w Rzeszowie III Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych w Kick Boxingu. Karpacki Ośrodek Wsparcia Straży Granicznej w Nowym Sączu reprezentowali trzej funkcjonariusze sierż. sztab. SG Andrzej Zapiórkowski-Napór sierż. sztab. SG Grzegorz Konicki i   plut. SG Mateusz Michalik. W kategorii wagowej do 69 kg, plut. SG Mateusz Michalik okazał się bezkonkurencyjny i zajął pierwsze miejsce zdobywając Mistrza Polski Służb Mundurowych w Kick Boxingu. Naszemu Mistrzowi serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów i równie udanych startów na kolejnych mistrzostwach.     

Czytaj więcej...

Najnowsze galerie