Straż Graniczna Karpacki Oddział Straży Granicznej
Cudzoziemcy nie wjadą do Schengen przez 6 miesięcy - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Cudzoziemcy nie wjadą do Schengen przez 6 miesięcy

Michał Tokarczyk
17.05.2018

Gruzin oraz obywatelka Kazachstanu zostali wczoraj poddani kontroli legalności pobytu przez funkcjonariuszy z Placówki Straży Granicznej w Krakowie-Balicach. W wyniku naruszeń przepisów pobytowych będą musieli opuścić Polskę.

Cudzoziemcy zostali skontrolowani przez funkcjonariuszy SG pełniących służbę w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie.

Podczas przeprowadzania kontroli okazało się, że obywatel Gruzji przebywał w Polsce na podstawie paszportu biometrycznego w ramach ruchu bezwizowego. Następnie złożył wniosek do Wojewody Małopolskiego o zgodę na pobyt i pracę. Po zweryfikowaniu dokumentów cudzoziemca wyszło na jaw, że aplikował on o zezwolenie na pobyt po wykorzystaniu  dopuszczalnego okresu przebywania na terytorium Schengen (90 dni w każdym 180 dniowym okresie).

Natomiast obywatelka Kazachstanu przybyła do Krakowa na podstawie wizy turystycznej, wystawionej przez władze Francji.  Kobieta oświadczyła jednak podczas kontroli, że jej celem nie jest pobyt turystyczny, tylko podjęcie pracy w Polsce po uzyskaniu karty pobytu. W związku z tym, iż cel i warunki pobytu cudzoziemki na terytorium Polski były niezgodne z deklarowanymi, Kazachstanka przestała spełniać warunki potrzebne do uzyskania wizy. W konsekwencji tego, Komendant PSG w Krakowie-Balicach wydał decyzję o cofnięciu jej wizy.

Obydwoje cudzoziemcy za naruszenie przepisów Ustawy o cudzoziemcach zostali zobowiązaniu decyzją administracyjną do opuszczenia naszego kraju. Nie będą mogli również wjechać na terytorium państw Schengen przez okres 6 miesięcy.

  • Cudzoziemcy nie wjadą do Schengen przez 6 miesięcy
    Cudzoziemcy nie wjadą do Schengen przez 6 miesięcy
do góry